Tutaj znajdziesz

Wpisów na stronie jest coraz więcej. Choć trudno mi w to uwierzyć, blog istnieje od połowy stycznia 2009 roku (z przerwą na 2010 rok, kiedy ukazała się tu tylko jedna notatka).

Ze względu na taki szmat czasu już nawet sam nie zawsze pamiętam, co mam na blogu -- dlatego postanowiłem skorzystać z dobroci bloggera i założyłem swoisty "spis treści". Mam dziwną słabość do wszelkiego rodzaju spisów, zestawień, analiz i im podobnych, dlatego z przyjemnością będę uzupełniał tę "bazę danych" o kolejne pozycje.

Smacznego.

ps. Na wszelki wypadek polecę jeszcze kombinację klawiszy Ctrl+F i wpisanie interesującego Cię hasła / nazwiska autora / tytułu książki. Dobrze działa na szukanie.

Książki:
 1. Adam Burakowski, Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceaușescu 1965-1989, 30 kwietnia 2015.
 2. Adam Mazurkiewicz, Z problematyki cyberpunku. Literatura - sztuka - kultura, 8 kwietnia 2018.
 3. Adam Wiśniewski-Snerg, Robot, 31 sierpnia 2016.
 4. Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, 8 sierpnia 2018.
 5. A.Heus, Ilustrowana historia inkwizycji (Histoire populaire et ilustrée de L'inquisition en Espagne), 4 maja 2014.
 6. A.J. Jacobs, Rok biblijnego życia (The year of living biblically : one man's humble quest to follow the Bible as literally as possible), 16 maja 2012.
 7. Aleksandr Sołżenicyn (Александр Исаевич Солженицын), Kochaj rewolucję! Niedokończona opowieść (Люби революцию!), 25 listopada 2012.
 8. Aleksandr Sołżenicyn (Александр Исаевич Солженицын), Archipelag GUŁag: 1918–1956, próba dochodzenia literackiego (Архипелаг ГУЛАГ), 22 marca 2017.
 9. Aneta Prymaka-Oniszk, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, 6 stycznia 2020.
 10. Andrzej Bart, Fabryka Muchołapek, 7 listopada 2011.
 11. Anka Grupińska, Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego, 13 sierpnia 2016.
 12. Arnold Mostowicz, Łódź moja zakazana miłość, 2 grudnia 2011.
 13. Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff, Sztuka strategii. Teoria gier w biznesie i życiu prywatnym (The Art of Strategy: A Game Theorist's Guide to Success in Business and Life), 6 kwietnia 2014.
 14. Barbara Engelking, Jest taki piękny słoneczny dzień... Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945, 8 czerwca 2012.
 15. Beata Chomątowska, Stacja Muranów, 8 marca 2015.
 16. Błażej Brzostek, Paryże innej Europy, 18 października 2015.
 17. Bogumił Grott, Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939, 18 kwietnia 2018.
 18. Bogusław Drewniak, Teatr i film Trzeciej Rzeszy w systemie hitlerowskiej propagandy, 29 lipca 2016.
 19. Boris Andriejewicz Uspienski (Борис Андреевич Успе́нский): Krzyż i koło: z historii symboliki chrześcijańskiej (Крест и круг (Из истории христианской символики)), 21 kwietnia 2014.
 20. Cezary Łazarewicz, Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka, 24 sierpnia 2018.
 21. Chris Rose, Jak wygrywać kampanie. Komunikacja dla zmian (How to Win Campaings. Communications for Change), 3 sierpnia 2014.
 22. Christiane F., My, dzieci z dworca ZOO (Wir kinder vom Bahnhof ZOO), 22 lutego 2015.
 23. C.S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej (The Discarded Image. An Instroduction to Medieval and Renaissance Literature), 6 kwietnia 2020.
 24. Daria Nałęcz, Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości, 1 lipca 2018.
 25. Dariusz Tołczyk, GUŁag w oczach Zachodu,  27 kwietnia 2017.
 26. Diane Ducret, Zakazane ciało. Historia męskiej obsesji (La Chair interdite), 3 lutego 2019.
 27. Douglas Adams, Autostopem przez Galaktykę (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy), 22 lipca 2019.
 28. Ed Vulliamy, Ameksyka. Wojna wzdłuż granicy (Amexica: War Along The Borderline), 28 września 2014.
 29. Edward Abramowski, Kooperatywa. Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej, 7 września 2012.
 30. Emmanuel Sivan, Radykalny islam (Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics), 26 stycznia 2014.
 31. Ewa Jasiewicz, Podpalić Gazę, 23 kwietnia 2012.
 32. Ernst Klee, Auschwitz: medycyna III Rzeszy i jej ofiary (Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer), 6 września 2012.
 33. Filip Springer, 13 pięter, 20 kwietnia 2016.
 34. Frédéric Rousseau, Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii (L'Enfant juif de Varsovie. Histoire d'une photographie), 15 marca 2015.
 35. Friedrich Battenberg, Żydzi w Europie. Proces rozwoju mniejszości żydowskiej w nieżydowskim środowisku Europy 1650-1933 (Europäische Zeitalter der Juden : zur Entwicklung einer Minderheit in der nichtjüdischen Umwelt Europas), 24 października 2013.
 36. Friedrich Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo (Also sprach Zarathustra: ein Buch für Alle und Keinen), 2 października 2012.
 37. George Orwell, Brak tchu (Coming Up for Air), 11 lutego 2009.
 38. George Orwell, Rok 1984 (Nineteen Eighty-Four), 8 grudnia 2013.
 39. George Orwell, Wiwat Aspidistra! (Keep the Aspidistra Flying), 17 stycznia 2009.
 40. Grace Davie, Socjologia religii (The Sociology of Religion), 5 lutego 2019.
 41. Grégoire Chamayou, Podłe ciała: eksperymenty na ludziach w XVIII i XIX wieku (Les corps vils : expérimenter sur les êtres humains aux XVIIIe et XIXe siècle), 17 sierpnia 2013.
 42. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, 26 marca 2020.
 43. Guy Walters, Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen (Berlin Games), 13 lipca 2014.
 44. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, 2 marca 2012.
 45. Helmut Altner, Berliński żołnierz. Wspomnienia siedemnastoletniego obrońcy Rzeszy (Berlin soldier: the explosive memoir | Totentanz Berlin), 9 września 2013.
 46. Jan Gehl, Życie między budynkami (Life Between Buildings: Using Public Space), 21 listopada 2013.
 47. Jan-Werner Müller, Przeciw demokracji. Idee polityczne XX wieku w Europie (Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth Century Europe), 26 lipca 2018.
 48. Jean-Louis Vullierme, Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia (Miroir de l'Occident. Le nazisme et la civilisation occidentale), 8 czerwca 2017.
 49. Jerzy Pilch, Pod Mocnym Aniołem, 23 grudnia 2013.
 50. Jewgienij Iwanowicz Zamiatin, (Евгений Иванович Замятин), My (Мы), 28 stycznia 2018.
 51. Joanna Kuciel-Frydryszak, Służące do wszystkiego, 10 lipca 2020.
 52. José Carlos Somoza, Klucz do otchłani (La llave del abismo), 28 grudnia 2013.
 53. Joshua Trachtenberg, Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda i współczesny antysemityzm (Devil and the Jews : the medieval conception of the Jew and its relation to modern antisemitism), 11 listopada 2013.
 54. Józef Majewski, Religia, media, mitologia, 10 lutego 2016.
 55. Kacper Pobłocki, Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, 25 lipca 2018.
 56. Karen Armstrong, W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie (The Battle for God. Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam), 20 grudnia 2014.
 57. Karol Sienkiewicz, Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, 13 grudnia 2015.
 58. Katarzyna Szalewska, Urbanalia - miasto i jego teksty, 26 lutego 2018.
 59. Kate Brown, Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne (Plutopia: Nuclear Families, Atomic Cities, and the Great Soviet and American Plutonium Disasters), 11 grudnia 2016.
 60. Kazimiera Bujwidowa, Czy kobieta powinna mieć te same prawa co mężczyzna?, 29 lutego 2016.
 61. Kevin Lynch, Obraz miasta (The image of the city), 31 lipca 2017.
 62. Khady, Okaleczona (Mutilée), 5 stycznia 2014.
 63. Krzysztof Kąkolewski, Co u pana słychać?, 26 maja 2020.
 64. Kulturowe wymiary ludobójstwa, praca pod red. Radosława Filipa Muniaka, 9 lipca 2016.
 65. Jacek Kowalewski, Kreacje przeszłości. Szkice z antropologii historii, 25 września 2017.
 66. Konstanty Krzeczkowski: Dzieje życia i twórczości Edwarda Abramowskiego, 28 sierpnia 2019.
 67. Jacek Kuroń, Wiara i wina. Do i od komunizmu, 23 marca 2020.
 68. Kurt Vonnegut, Rzeźnia numer pięć, czyli Krucjata dziecięca, czyli Obowiązkowy taniec ze śmiercią (Slaughterhouse-Five, or The Children's Crusade: A Duty-Dance with Death), 5 września 2016.
 69. Krzysztof Jasiewicz, Bóg i Jego polska owczarnia w dokumentach 1939-1945, 20 sierpnia 2016.
 70. Krytyka Polityczna, Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, 18 lipca 2012 (praca zbiorowa).
 71. Kuźnia Kampanierów. Poradnik walczących społeczników, praca pod red. Rafała Górskiego, 10 marca 2014.
 72. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954. Wersja oryginalna, 2 marca 2014.
 73. Leopold Tyrmand, Zły, 28 lipca 2013.
 74. Lewis Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów (Alice's Adventures in Wonderland), 18 grudnia 2014.
 75. Maciej Kuczewski, Rumunia. Koniec złotej epoki, 4 maja 2015.
 76. Maciej Wierzyński, Jan Karski. Emisariusz własnymi słowami. Zapis rozmów przeprowadzonych w latach 1995-1997 w Waszyngtonie, emitowanych w Głosie Ameryki, 6 października 2012.
 77. Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny, 1 stycznia 2015.
 78. Magdalena Grzebałkowska, Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, 4 czerwca 2016.
 79. Magdalena Tulli, Sny i kamienie, 5 czerwca 2017.
 80. Małgorzata Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce (Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland), 15 marca 2020.
 81. Marc Levy, Dzieci wolności (Les enfants de la liberté), 30 czerwca 2013.
 82. Marcin Gutowski, Święta Ziemia. Opowieści z Izraela i Palestyny, 19 lipca 2015.
 83. Marcin Krzanicki, Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym, 6 stycznia 2016.
 84. Marcin Napiórkowski, Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014, 19 kwietnia 2020.
 85. Marek Miller, Europa według Auschwitz. Litzmannstadt Ghetto, 10 listopada 2011.
 86. Margaret Atwood, Opowieść podręcznej (The Handmaid's Tale), 4 sierpnia 2017.
 87. Marta Madejska, Aleja Włókniarek, 14 października 2018.
 88. Marta Sapała, Mniej. Intymny portret zakupowy Polaków, 28 grudnia 2018.
 89. Marta Szarejko, Zaduch. Reportaże o obcości, 17 stycznia 2016.
 90. Miasto w mojej pamięci. Powojenne wspomnienia Niemców z Łodzi, praca pod red. Moniki Kucner i Krystyny Radziszewskiej, 26 lipca 2017.
 91. Michał Matys, Łódzka Fabryka Marzeń. Od afery do sukcesu, 9 kwietnia 2012.
 92. Michael Herr, Depesze (Dispatches) 31 sierpnia 2018.
 93. Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia (Surveiller et punir), 18 lutego 2015.
 94. Mikołaj Madurowicz, Ciągłość miasta. Prolegomena, 8 stycznia 2018.
 95. Milena Jesenská, Ponad nasze siły. Czesi, Żydzi, Niemcy. Wybór publicystyki z lat 1937-1939 (Nad naše síly - Češi, Židé a Němci 1937-1939), 10 sierpnia 2016.
 96. Monika Milewska, Bogowie u władzy. Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila. Antropologiczne studium mitów boskiego władcy, 22 czerwca 2014.
 97. Olga Gitkiewicz, Nie zdążę, 9 sierpnia 2020.
 98. Ota Filip, Wniebowstąpienie Lojzka Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy (Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy), 27 listopada 2016.
 99. Paweł Smoleński, Arab strzela. Żyd się cieszy, 11 czerwca 2013.
 100. Paweł Smoleński, Irak. Piekło w raju, 14 maja 2015.
 101. Paweł Smoleński, Izrael już nie frunie, 28 maja 2015.
 102. Paweł Smoleński, Syrop z piołunu. Wygnani w akcji "Wisła", 17 sierpnia 2018.
 103. Paweł Śpiewak, Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu, 12 kwietnia 2015.
 104. Philip K.Dick, Blade Runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? (Do Androids Dream od Electric Sheep?), 29 listopada 2019.
 105. Piotr Nesterowicz, Każdy został człowiekiem, 13 sierpnia 2018.
 106. Piotr Żyłka, Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica i miłość. Rozmowa z księdzem Janem Kaczkowskim, 24 sierpnia 2016.
 107. Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość, 17 września 2017.
 108. Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, praca pod redakcją naukową Tomasza Chincińskiego, 21 lipca 2016.
 109. Radosław Gajda, Natalia Szcześniak, Archistorie. Jak odkrywać przestrzeń miast?, 8 lutego 2019.
 110. Radosław Wiśniewski, Palimpsest Powstanie, 28 kwietnia 2020.
 111. Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne (praca zbiorowa), 22 kwietnia 2019.
 112. Richard E. Boyatzis, Annie McKee: Przywódzwo bez władzy (Resonant Leadership), 24 grudnia 2012.
 113. Robert Nowak, Powstanie z ruin. Historia odbudowy Warszawy w latach 1945-1956, 21 kwietnia 2020.
 114. Rory MacLean, Berlin. Miasto z wyobraźni (Berlin. Imagine a city), 29 czerwca 2015.
 115. Salam Pax, Blog z Bagdadu: zapiski tajemniczego Irakijczyka (The Baghdad blog), 21 lutego 2010.
 116. Swiatłana Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety (У войны не женское лицо), 16 stycznia 2020.
 117. Thomas Bernhard -- dramaty, 7 kwietnia 2019.
 118. Timothy Snyder, Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie (Black Earth. The Holocaust as history and warning), 12 sierpnia 2020.
 119. Tomáš Sedláček, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street (Ekonomie dobra a zla), 10 grudnia 2018.
 120. Urszula Glensk, Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), 21 kwietnia 2016.
 121. Vivien Spitz, Doktorzy z piekła rodem. Przerażające świadectwo nazistowskich eksperymentów na ludziach (Doctors from hell : the horrific account of Nazi experiments on humans), 26 lipca 2012.
 122. Wacław Radziwinowicz, Crème de la Kreml. 172 opowieści o Rosji, 22 listopada 2016.
 123. Wade Graham, Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują świat (Dream Cities: Seven Urban Ideas That Shape the World), 16 września 2016.
 124. Wiesław Banach, Jarosław Mikołaj Skoczeń: Beksiński - dzień po dniu kończącego się życia. Dzienniki/Rozmowy, 24 października 2017.
 125. William Golding, Władca much (Lord of the Flies), 25 stycznia 2016.
 126. Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Bohater z cienia: losy Kazika Ratajzera, 9 czerwca 2015.
 127. Wojciech Kłosowski, Nauczyciel Sztuki, 20 maja 2018.
 128. Zofia Kossak, Król trędowaty, 3 września 2009.
 129. Zofia Kossak, Krzyżowcy, 20 sierpnia 2009.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zostaw słowo swoje.