poniedziałek, 26 lutego 2018

Urbanalia - miasto i jego teksty

Po powieści My Jewgienija Iwanowicza Zamiatina wróciłem literacko do tematyki miejskiej, biorąc do rąk kolejną nowość wydawniczą -- książkę Urbanalia - miasto i jego teksty dr hab. Katarzyny Szalewskiej (jednej z najmłodszych osób z profesurą, jakie widziałem w Polsce :-) Serdeczne gratulacje!). Powrót do tematyki miejskiej był po raz kolejny niezwykle ciekawy i inspirujący -- po książce Ciągłość miasta. Prolegomena geografa dra Mikołaja Madurowicza, Urbanalia - miasto i jego teksty autorstwa zaciekawionej tematyką miejską filolożki Katarzyny Szalewskiej okazały się kolejnym dobrym wyborem książkowym.

Praca, co jest oczywistą konsekwencją powyższego, stanowi przyjemną lekturą z pogranicza literaturoznawstwa / kulturoznawstwa i urbanistyki, przy czym pozwala spojrzeć z nowej perspektywy na wszystkie te obszary. Tytułowe urbanalia, co niestety nie zostało wyraźnie wyodrębnione na samym początku pracy, to "(...) małe formy miejskie (...), wśród których wyróżnić można tak rozmaite gatunki, jak kronika, felieton, pitawal, legenda miejska, tableaux, faits divers czy anegdota, oraz ich dziewiętnastowieczne prawzory - obrazek, portret, fizjologie, szkic (z życia miasta i jego mieszkańców)" [s. 51]. Autorka literacko wędruje od nieukończonych Pasaży paryskich Waltera Benjamina po autobiograficzny Stambuł. Wspomnienia i miasto Orhana Pamuka (czemu w szczególności daje wyraz przez ostatni z tekstów (Prolegomena i tkaniny - od Benjamina do Pamuka, s. 313 i nast.)

Autorka odnosi się także do mocniej zakorzenionych w polskiej praktyce czytelniczej pozycji, m.in. Ziemi obiecanej Władysława Reymonta (którą -- tak swoją drogą -- określa jako wielką polską powieść urbanistyczną [s. 70]), Lalki Bolesława Prusa. Sporo miejsca poświęca również wałbrzyskiej powieści Joanny Bator Ciemno, prawie noc, znajdziemy także odniesienia do klasyków literatury urbanistycznej (Obraz miasta Kevina Lyncha), znalazło się także miejsce na wspomnienie cudownych Snów i kamieni Magdaleny Tulli. Także bez obaw. Poszczególne fragmenty odnajdziemy w pracy bez problemu dzięki niezwykle użytecznemu indeksowi osób, umieszczonemu na samym końcu książki.
I to właśnie w ramach turystyki fikcji dochodzi do specyficznego zjawiska, które ujawnia performatywne moce literackiej wypowiedzi - tekst wytwarza realne działania w przestrzeni miejskiej, stając się kapitałem kulturowym miasta [s. 283]
Autor: Dima. Licencja: CC BY-SA 3.0
W odniesieniu do powyższego fragmentu (w kategorii wielcy nieobecni) -- w pracy Katarzyny Szalewskiej ani razu nie została przywołana powieść Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa, w której autor niemal ikoniczne już wplótł fantasmagoryczną fabułę w komunistyczną, szarą codzienność Moskwy. Fragment otwierającej powieść rozmowy Michała Aleksandrowicza Berlioza z poetą Iwanem Bezdomnym na Patriarszych Prudach to już klasyka wśród literackiej klasyki.

Gdyby pokusić się o lekturę Reymontowskiej Ziemi obiecanej w poszukiwaniu wyłącznie scen rozgrywających się na ulicy Piotrkowskiej, łatwo można by zauważyć analogię między przemierzaniem głównego traktu Łodzi a emocjami i refleksjami głównych bohaterów powieści. Za każdym razem, gdy któryś z nich przemierza Piotrkowską, staje się ona sceną i ekwiwalentem przestrzennym dla jego myśli (...) [s. 64]

Zmiana w przestrzeni - zboczenie z głównego traktu ku niebrukowanej drodze - powoduje zwrot w emocjonalnej aurze części miasta. Estetyczny  odbiór ulicy przekłada się na emocje, jakie wzbudza ona w przechodniu - "Smutnie tam było i brzydko". Łódź jest tu opisywana nie tylko za pomocą tradycyjnych narzędzi opisu - epitetów określających wielkości, barwy, odległości - lecz także za pomocą smutku i wstrętu, a więc emocji przechodnia. [s. 71]
Cytowane fragmenty Ziemi obiecanej przywodzą na myśl znane ustępy Lalki, kiedy Wokulski rozmyśla, zapuszczając się na Powiśle, lub kiedy rozpacz determinuje jego percepcję Paryża. W obu powieściach chodzenie ma stać się remedium na ból duszy, nowoczesnym odpowiednikiem monologów wypowiadanych przez wzburzonych bohaterów epoki przedurbanistycznej. [s. 76]
Książka Katarzyny Szalewskiej, poza -- lepiej lub gorzej -- oswojoną już perspektywą flaneura, wpływa także na wody zagadnień mniej znanych, lub też mniej obecnych polskim dyskursie miejskim. Jednym z takich zagadnień jest kwestia pejzażu dźwiękowego (soundscape) miasta.
Raymond Murray Schafer, jeden z prekursorów ekologii dźwięku, proponuje sformułowanie - na wzór krajobrazu (landscape) - termin "pejzaż dźwiękowy" (soundscape). Byłyby nim wszelkie bodźce suchowe, od kompozycji muzycznej, przez program radiowy, po dźwięki natury. Tak skonstruowana audiosfera, stanowiąca tło codziennych czynności jej słuchacza, stanowiłaby - na równi z rzeczywistością widzialną - o specyfice kulturowego doświadczenia. Natomiast od otaczającej nas wszystkich fonosfery soundscape odróżniałby się owym kulturowym idiomem - będąc właściwym dla danej kultury w danym momencie historii. [s. 120]
Przybliżając zagadnienie osobom, które być może jeszcze się z nim nie zetknęły, polecam prace Macieja Zdanowicza z cyklu „Soundscape” – pejzaże dźwięków, jak również jego projekt Fonografika. Pejzaże dźwiękowe Łodzi. Z ostatniej wyprawy nad polskie wybrzeże przywiozłem także nagrania, które powstały w ramach gdyńskiego projektu Miastofonia - dźwiękowa mapa Gdyni [1].

Kwestia pejzażu dźwiękowego została odniesiona także do kontekstów literackich / literacko-historycznych. Jak bowiem zauważa autorka, dźwięk (...) z jednej strony, podobnie jak obraz, ulega "ikonizacji" (...) z drugiej strony dźwięk ma siłę katalizatora procesu pamięci, w tym sensie, w jakim poszczególne tony łączą się z wydarzeniami, dla których tło budują [s. 141]. W kontekście tym przywoływany jest między innymi Miron Białoszewski i jego Pamiętnik z powstania warszawskiego (rekonstrukcja dźwięków przeszłości - soundscapes past).

Przy okazji tekstu Nekropolis - o chodzeniu po miejskim cmentarzu [s. 152-162] przypomniał mi się gdański Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy (gdzieś nawet w książce wymieniony). Wspomniałem, bo być może część bywalców Gdańska nigdy tam nie zawędrowała -- blisko dworca kolejowego, ale jednak w tym mniej popularnym turystycznie kierunku. Nieźle się to miejsce komponuje z zagadnieniami zapomnianych cmentarzy, cmentarzy nieistniejących, 140-metrowej płyty, oddzielającej cmentarz żydowski pod ul. Zachodnią od torowiska Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. Do głowy przyszedł też kopenhaski Assistens Kirkegård (cmentarz Assistens), który na co dzień funkcjonuje jako miejski park w dzielnicy Nørrebro.

Otwieranie głowy na myślenie o mieście z mniej oczywistej / codziennej perspektywy to z pewnością olbrzymia zaleta Urbanaliów Katarzyny Szalewskiej. Warto mieć na swojej miejskiej półce.

Źródła / przypisy

Książka:
Katarzyna Szalewska: Urbanalia - miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie, Wydawnictwo słowo obraz/terytoria 2017. ISBN: 978-83-7453-476-5.

niedziela, 28 stycznia 2018

My


Zanim Aldous Huxley napisał w 1931 r. Nowy wspaniały świat (Brave New World), zanim w 1949 r. ukazało się pierwsze wydanie Roku 1984 (Nineteen Eighty-Four) George'a Orwella, Jewgienij Iwanowicz Zamiatin -- pisarz, który obserwował terror rodzącego się państwa bolszewickiego -- napisał antyutopijną powieść My (Мы). Powieść, która miała stać się inspiracją dla Huxley'a oraz pierwowzorem dla Orwella [s. 182].

Litewski eseista, filozof oraz polityk Leonidas Donskisa odniósł również treść utworu Zamiatina do koncepcji panoptykonu Michela Foucaulta:
Zamiatin, którego powieść My (1921) wywarła wpływ na Nowy wspaniały świat Huxleya (1932) i Rok 1984 Orwella (1949), opisuje świat przezroczystych szklanych domów, w których mieszkańcy Państwa Jedynego zobowiązani są mieszkać i być ciągle na widoku. Powieść ukazała się na pół wieku przed ogłoszeniem teorii Panoptikonu Michela Foucaulta, opisanej w Nadzorować i karać, gdzie nowoczesność ukazana jest jako ucieleśnienie obsesji posiadania nieograniczonej władzy i kontroli. [1]
Będąc przy nawiązaniach literackich, zastanawiam się także nad możliwością wykorzystania koncepcji zamiatinowskich szklanych domów przez Stefana Żeromskiego w wydanym w 1924 roku Przedwiośniu. Co prawda brak mi w tym momencie dobrych źródeł na poparcie tej śmiałej teorii, jednak byłbym w stanie koncepcyjnie wybronić takie powiązanie.
Wracając jednak do Zamiatina. W ręce wpadło mi świetnie zachowane, drugie polskie wydanie powieści z 1989 r. [2], tłumaczone na język polski przez Adama Pomorskiego.

Jewgienij Iwanowicz Zamiatin (Евгений Иванович Замятин) w powieści My (Мы) opisał do bólu racjonalny, poukładany, niemal w 100% zestandaryzowany świat, który -- jak to w przypadku antyutopii bywa -- miał być odpowiedzią na wszystkie bolączki ludzkości (projekcją świata -- w oczach jego twórców -- idealnego). Główny bohater Д-503 [3], którego Notatki składają się na treść powieści, to wysoko postawiony członek społeczeństwa Państwa Jedynego: matematyk, inżynier, główny konstruktor Integralu (projektu mającego na celu rozszerzenie światłych idei twórców tysiącletniego [s. 5] Państwa Jedynego we wszechświecie [4]). Д-503 wydaje się być doskonałym produktem systemu.
Przed wami jeszcze chlubniejsze zadanie: narzucić dobroczynne jarzmo rozumu nieznanym istotom z obcych planet - być może pozostającym jeszcze w dzikim stanie wolności. Jeżeli nie zdołają pojąć, że przynosimy im matematycznie bezbłędne szczęście, obowiązkiem naszym będzie zmusić je do szczęścia. Pierwszym naszym orężem będzie jednak słowo. [s. 5]
System Państwa Jedynego jest wynikiem zakończonej Wielkiej Wojny Dwustuletniej (określonej jako wojna między miastem a wsią [s. 20]). Życie mieszkańców reguluje Dekalog Godzinny (nie mają czasu na zbędne działania), zawiść z namiętności została wyeliminowana przez Godziny Seksualne oraz lex sexualis (każdy numer ma prawo do każdego numeru jako produktu seksualnego -- prawo ogłoszone około 300 lat przed akcją powieści [s. 21]). Jednak to właśnie wokół relacji damsko-męskich toczy się główna oś powieści -- dokładnie zaś wokół relacji łączących Д-503 z numerami kobiecymi I-330, О-90 oraz pracowniczką Zakładu Wychowu Dzieci -- Ю. Jak zauważa w posłowiu tłumacz Adam Pomorski:
Motorem akcji są wyłącznie kobiety, płeć bierze górę nad mózgiem aż po końcową katastrofę. Trzy samogłoskowe kryptonimy kobiet stoją jakby u trzech wierzchołków trójkąta-delty, symbolizującej bohatera: przeciwstawne sobie I i O sumują się w Ю. Może to zresztą oznaczone graficznie cyrylicką literą działanie odejmowania? I, pozbawiona tego ludzkiego pierwiastka, który wnosi O, odmienia się w zimne rybie monstrum owej Ю. [s. 182]
W zmechanizowanym społeczeństwie, zorganizowanym na wzór maszyn (precyzyjnych, bezdusznych -- wszystkim żywiołom wytyczono koryta [s. 22]), tlą się namiętności, postrzegane jako choroba. Główny bohater słyszy diagnozę: źle z Wami! Widocznie wytworzyła się wam dusza [s. 73]. Sposobem na ostateczne wyeliminowanie tych słabości ma być amputacja wyobraźni [s. 68]
Nie wasza to jednak wina - jesteście chorzy. Imię tej choroby: wyobraźnia. To robak, który wyżera czarne zmarszczki na czoło. To gorączka, która pędzi Was coraz dalej - chociażby owo "dalej" zaczynało się tam, gdzie kończy się szczęście. To ostatnia barykada na drodze do szczęścia. Cieszcie się: już wysadzono ją w powietrze. Droga wolna. Oto ostatnie odkrycie Nauki Państwowej: ośrodek wyobraźni to żałosny zwoik mózgu w pobliżu mostu Varola. Wystarczy trzykrotne przypalenie tego zwoiku promieniami X - i już jesteście uleczeni z wyobraźni - Na zawsze. [s. 141]
Jewgienij Iwanowicz Zamiatin nie ma jednak dla P.T. Czytelnika / Czytelniczki budzącego nadzieję przesłania. Rodząca się rewolucja, skierowana przeciwko Państwu Jedynemu, na której czele staje I-330, wydaje się być równie cyniczna i bezwzględna jak ustrój, przeciwko któremu walczy. Postać Д-503 wydaje się być uwodzona przez I-330 jedynie w celu wykorzystania jego możliwości w odniesieniu do Integralu. Sposób działania organizacji, podpisującej się jako Mefi (Мефи), jest równie cyniczny i bezwzględny. Oddając ponownie głos tłumaczowi:
(...) w tym zamiatinowskim Kandydzie nie ma bohaterów pozytywnych. Żadna z części rozpołowionego świata nie reprezentuje dobra w walce ze złem. Terroryzm "Mefi" i ludobójstwo Państwa są zjawiskami komplementarnymi (...). Jeśli więc miałaby to być satyra, to nie tylko na totalitarne państwo, ale też na totalitarny ruch, spisek. (...) Zamiatinowska wizja świata koncentracyjnego nie pozostawia złudzeń: utopia przeradza się w despotyzm, dobro zorganizowane staje się złem. Państwo Jedyne i spisek "Mefi" - to nie dwa przeciwieństwa, to tylko dwa stadia: terror buntowniczego ruchu, z chwilą zwycięstwa przeistacza się w terror inkwizycji Państwa-Boga, który z kolei rodzi terror buntu i tak da capo [s. 183].
Nie wykluczam, że taka wizja Zamiatina mogła wynikać z rozczarowania autora rewolucją bolszewicką. Autor powieści My w 1906 r. został członkiem partii bolszewickiej oraz brał czynny udział w spotkaniach studentów na rzecz rewolucji, jednak już dwa lata później (w 1908 roku) opuścił partię bolszewików.

Zacząłem notatkę nawiązaniami literackimi, zakończę zaś nawiązaniami filmowymi. Niemalże 100 lat po ukazaniu się powieści My (a być może nawet bardziej po ukazaniu się późniejszych utworów Huxley'a i Orwella) temat antyutopii został już niejednokrotnie eksploatowany filmowo -- a w każdym z tego typu filmów z pewnością odnajdziemy rysy nakreślone przez Jewgienija Iwanowicza Zamiatina. Dlatego też w szczególny sposób zwrócę uwagę na dwa bezpośrednie nawiązania filmowe do powieści Zamiatina:
  • niemiecki film Wir Clausa Hubalka z 1982 r. W miarę dokładne odwzorowanie książki, chociaż brakuje kilku kluczowych dla narracji momentów (a i niektóre wątki mogą być trudniejsze do zrozumienia bez znajomości tekstu).  • oraz francuski obraz o angielskim tytule The Glass Fortress (2016 r., reżyseria: Alain Bourret), będący zdecydowanie luźniejszym (ponadto krótkometrażowym i niskobudżetowym) odniesieniem do prozy Zamiatina.


Bardzo czytelnych nawiązań możemy doszukiwać się także w -- zapewne lepiej znanym P.T.Czytelnikom i Czytelniczkom -- filmie George'a Lucasa THX 1138 z 1971 r.

Miłego!

Źródło / przypisy
[1] Leonidas Donskis: Refleksje na temat kanonu, tożsamości i polityki pamięci [w:] Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość, s. 218
[2] Pierwsze polskie wydanie powieści Jewgienija Zamiatina z 1985 r. ukazało się nakładem Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, będącej w latach 70. największym wydawnictwem tzw. drugiego obiegu. Tłumaczem pierwszego (nieoficjalnego) wydania był również Adam Pomorski (tłumaczący wówczas pod pseudonimem Barbara Sentencja).
[3] W polskojęzycznym tłumaczeniu postać Д-503 (być może dla uproszczenia kwestii redakcji tekstu -- choć w kontekście powieści można temu zabiegowi nadać także inne znaczenia) została opisana jako Δ-503.
[4] Budowa Integralu wyznacza też mniej więcej ramy czasowe powieści, której akcja rozgrywa się w czasie nieco ponad 120 dni. Pierwsze słowa powieści mówią właśnie o 120 dniach do zakończenia budowy tego projektu [s. 5].

Książka:
Jewgienij Iwanowicz Zamiatin: My (ros. Мы), przełożył Adam Pomorski, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1989. ISBN: 83-7001-293-0.

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Ciągłość miasta. Prolegomena

Za mną jedna z najdłuższych przerw w tworzeniu wpisów na blogu. Czas od października zeszłego roku był u mnie niesamowicie aktywny zawodowo, dodatkowo zaś -- co okazało się w trakcie lektury -- zabrałem się za niezwykle wartościową, ale też niezwykle wymagającą pozycję autorstwa doktora Mikołaja Madurowicza Ciągłość miasta. Prolegomena.

Zacznę od jej polecenia -- ta książka to absolutne must have na półce każdego urbanisty / miastofila / badacza miast. Z jednej strony ogromne wrażenie robi metodyka i skrupulatność autora w podejściu do tego, skądinąd, niezwykle złożonego zagadnienia ciągłości miasta (jako idei, jako formy, jako przestrzeni, jako miejskiego genius loci). Z drugiej strony ogromne wrażenie robi erudycja, z jaką autor przedstawił szereg zagadnień, szeroko odwołując się do autorów i autorek na przestrzeni wieków. Chapeau bas! Sprawy z pewnością nie ułatwiał fakt, że -- o ile wiem -- jest to publikacja pionierska na polskim rynku wydawniczym, co jeszcze bardziej podniosło autorowi poprzeczkę (myślę, że przeskoczył ją ze sporym zapasem). Jednocześnie jednak postawił tę poprzeczkę bardzo wysoko P.T. Czytelnikom i Czytelniczkom. Lektura tej publikacji to ogromne wyzwanie intelektualne, ale także... językowe. Bez dobrego słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych chwilami jest naprawdę trudno. W zasadzie zaczynając od podtytułu książki.
prolegomena
1. «wstępne rozważania wprowadzające do jakiegoś zagadnienia»
2. «przedmowa zawierająca uwagi ułatwiające czytelnikowi zrozumienie treści danego dzieła»
Dużą barierą może być zatem język publikacji. Fragmenty, takie jak poniżej cytowane, nie należą do rzadkości. O ile można się zmierzyć z jakąś liczbą podobnych zdań, wyrażeń czy zwrotów, o tyle ich niezwykłe nasycenie w tej publikacji czyni ją chwilami bardzo nieczytelną. W zawiłej terminologii, wielu przykładach i cytowaniach łatwo gubi się narracja. Nie zmienia to jednak faktu, że pozycja ta to niezwykła przygoda i dobra okazja do poszerzenia swojego zasobu leksykalnego. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Immanentna koherencja formalna zostaje zweryfikowana tutaj transcendentnie. [s. 135]

Skłanianie się do wielowątkowości wykładni miasta znamionuje poznawczą inklinację ku synkretyzmowi, lecz celowa kontaminacja filtrów identyfikacyjnych skutkować może rozbieżnością implikacji; oto widząc miasto w kategoriach relacji społecznych, procesów ekonomicznych, form urbanistyczno-planistycznych i architektonicznych, a także w wymiarze kulturowym i religijnym, na poziomie klasyfikacyjnych konkluzji wpadamy w konfuzję, jako że taka procedura definicyjna nierzadko rodzi syntezę oczekującą na kolejne postępowanie eksplikująco-określające zamiast przynosić zdobycz analityczną. [s. 186]
Ciągłość miasta to książka, która nie tylko operuje zagadnieniami na poziomie eksperckim, ale też na tym samym poziomie je prezentuje. Unifikacja jako preludium do rozpadu kręgu cywilizacyjnego [s. 171], miasto jako palimpsest, koncepcja miast słońc i miast planet, relacja między urbs a civitas [s. 188] czy zerwanie jako element ciągłości, jak również ciągłość zrywania. Uczta intelektualna każdego urbanofila. Poza zaawansowaną treścią niezwykle przedstawia się także poziom zamieszczonych map, wykresów czy zestawień (w zdecydowanej większości odrysów autorskich).
Przy takim poziomie merytorycznym sytuacja wygląda podobnie do tej, którą opisałem przy okazji wpisu na temat książki Kreacje przeszłości. Szkice z antropologii historii Jacka Kowalewskiego. Ujmując sprawę literacko -- przy okazji parafrazując słowa Konstantego Geberta z Podręcznika dialogu, skierowane w stronę prof. Baumana [s. 94] -- wiem, że wejście w publiczną polemikę z autorem byłoby szczególnie wyrafinowaną i perwersyjną formą samobójstwa. Były jednakże fragmenty, przy których stawiałem znaki zapytania. Ot, chociażby przy opisie roli przyjezdnych w życiu miasta, gdzie nie do końca było dla mnie jasne, czy dr Madurowicz (cytując fragment opracowania Fernanda Braudela) odnosi go jedynie do historii (na co wskazywałby cytowany autor -- przedstawiciel szkoły „Annales”), czy również do teraźniejszości.
Jeśli miasto rośnie, nie może tego czynić tylko własnym sumptem. Również ze społecznego punktu widzenia potrzebuje przybyszów do najniższych posług; potrzebuje proletariatu, który szybko się zużywa i musi się szybko odnawiać, podobnie jak dzisiejsze gospodarki państw wysoko rozwiniętych potrzebują na swoje usługi przybyszów z Afryki Północnej i Portoryko - konstatuje F.Braudel [s. 369]
Zagadką jest dla mnie również praktyczny brak obecności Łodzi. To nie tak, żebym był jakimś szczególnym fanem tego miasta (mimo tego -- a może z powodu tego? -- że w nim mieszkam). Nie jest też tak, że Łodzi w książce w ogóle nie ma. Pierwsza wzmianka o tym mieście (Łódź wyliczona razem z innymi miastami z wymieszaną tkanką społeczną) pojawia się na stronie 303. Inne dwie wzmianki o Łodzi dotyczą okresu po  1945 r. w kontekście tymczasowego przejęcia roli stolicy Polski (s. 313 oraz s. 405). Jest jeszcze jedno miejsce, w którym Łódź wspomniana została w ramach odmienności od... Kartaginy.
Godzi się tutaj odnotować, że długie trwanie jednak nie przesądza o ciągłości, gdyż wystarczy zestawić młode miasto nadal funkcjonujące, "wychylone w przyszłość", pozbawione dotąd doświadczeń rewidujących jego status lub kondycję, z miastem dawnym i już skrzętnie wymazanym z atlasu historii osadnictwa, acz niegdyś legitymującym się długą i intensywną żywotnością. Porównajmy w tej mierze chociażby Łódź i Kartaginę [s. 352]
Z polskiej perspektywy Łódź wydaje mi się jednym z ciekawszych, dużych miast, jeśli chodzi o kwestie trwałości i ciągłości -- w relacji przestrzeń-ludzie (szczególnie w kontekście jej dynamicznej i dramatycznie przerwanej wojną historii rozwoju). Ale być może to ten fragment z Kartaginą jest jakąś odpowiedzią na jej nieobecność. Przy tak odległej perspektywie czasowej (kilkakrotne wspominane w pracy Çatalhöyük -- niemal dziesięciotysięcznej osady, założonej między 7400 a 7300 rokiem p.n.e.), Łódź jest drobnym okruchem w urbanistycznej galaktyce. Choć tu znów [szczególnie wyrafinowana i perwersyjna forma samobójstwa?] mógłbym polemizować z autorem na temat pozbawienia Łodzi jak dotąd doświadczeń rewidujących jego status lub kondycję. To widocznie kwestia perspektywy. Lub też skali.

Na sam koniec, bo o mały włos bym zapomniał: olbrzymia bibliografia, indeks miast (w przypadku tej książki rzecz nie do przecenienia!) oraz spisy 5 fotografii, 28 map, 51 planów, 8 rycin, 9 schematów, 21 tabel i 11 wykresów (w układzie: numer, nazwa, strona). Pozazdroszczenia godna skrupulatność i precyzja autora / wydawnictwa.


Książka:
Mikołaj Madurowicz: Ciągłość miasta. Prolegomena, wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytety Warszawskiego, Warszawa 2017. ISBN: 978-83-235-2717-6.

wtorek, 24 października 2017

Beksiński. Dzień po dniu kończącego się życia

Rok 2015 rozpocząłem na tym blogu wpisem o rodzinie Beksińskich, opisując moje impresje związane z książką Magdaleny Grzebałkowskiej Beksińscy. Portret podwójny (w ramach ciekawostek: jest to obecnie najczęściej czytany wpis na moim blogu). Na swoje [ekhm] urodziny dostałem od M. wydaną w 2016 roku książkę Wiesława Banacha oraz Jarosława Mikołaja Skoczenia Beksiński - dzień po dniu kończącego się życia. Dzienniki/Rozmowy, także pora mi wrócić do tematu.

Wpis z 2 stycznia 2015 roku zacząłem słowami
Jeżeli A. poznałem latem 2000 roku, to o istnieniu Zdzisława Beksińskiego musiałem dowiedzieć się mniej więcej w tym samym czasie. A. pochodzi z Sanoka, Zdzisław Beksiński również, niecały rok wcześniej jego syn Tomasz popełnił samobójstwo w swoim warszawskim mieszkaniu na ul. Mozarta 6. Musiało być o tym wtedy głośno.
Jak się okazuje Sanok i sanockie dziewczyny mają coś w sobie [ ;-) ], gdyż w podobny sposób ze Zdzisławem Beksińskim zetknął się jeden z autorów książki, późniejszy wykonawca testamentu Zdzisława Beksińskiego, Wiesław Banach (wówczas -- w grudniu 1972 roku -- student pierwszego roku historii sztuki na KUL).
W ferie zimowe pojechałem do domu, do Kościana, i przy okazji odwiedziłem Muzeum Narodowe w Poznaniu. Trafiłem na wystawę sztuki współczesnej, pokazującą sztukę krajowych ośrodków: Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska. Były tam prace różnych artystów i wśród nich jeden, zupełnie osobno, podpisany: Zdzisław Beksiński - Sanok. Nazwa miasta rzuciła mi się w oczy, ponieważ pochodziła z niego moja dziewczyna. Sam obraz mnie nie zachwycił, ale nazwisko autora zapamiętałem. [s. 16]
A tak swoją drogą -- jeśli zawierzyć jedynie słowom samego Beksińskiego, to nie przepadał on za Sanokiem ;-)
Środa 26.6.1996
(....) Po pierwsze nigdy nie lubiłem Sanoka. Nie przepadałem za własnym domem i ogrodem. [s. 245]
Książka Beksiński - dzień po dniu kończącego się życia. Dzienniki/Rozmowy podzielona jest na dwie części, jednak występują one w odwrotnej kolejności niż sugeruje to jej tytuł. Pierwszą część stanowi rozmowa Jarosława Mikołaja Skoczenia ze wspomnianym wcześniej Wiesławem Banachem.

Wywiad jest słaby. Banach (z punktu widzenia osoby zainteresowanej postacią Zdzisława Beksińskiego) mówi ciekawe rzeczy, dużo można dowiedzieć się o warsztacie malarskim artysty lub jego podejściu do sztuki, ale całość przeprowadzona jest fatalnie. Bez polotu, bez pazura, z bardzo długimi wypowiedziami Banacha (chyba tylko dla zachowania porządku i dla zmian wątku poprzetykanymi pytaniami Skoczenia). Niewiele ponad to.

Rozwiązaniem tej zagadki (częściowo?) jest zabieg, którego dokonało wydawnictwo -- ograniczając do minimum prace redakcyjne nad tekstem rozmowy (w przypadku Dziennika oraz rozmów przepisanych z taśm wideo z prac redakcyjnych zrezygnowano całkowicie [1]). Oficjalnym powodem jest "wiele emocjonalnych wątków historii". Wygodne, prawda?
Ze względu na wiele emocjonalnych wątków tej historii, opowiedzianych przez świadka i powiernika tajemnic artysty, staraliśmy się do minimum ograniczyć prace redakcyjne. Nie zostały im poddane fragmenty dzienników oraz wypowiedzi przepisane z taśm wideo. Chcieliśmy zachować autentyczny styl malarza, aby ludzie, którzy go znali, mogli niemalże usłyszeć jego głos. [s. 1, Od wydawcy]
W przypadku dziennika Beksińskiego i transkrypcji z taśm ten chwyt może się jakoś obronić. W przypadku rozmowy z Wiesławem Banachem -- niekoniecznie.

W wywiadzie pojawiło się jedno odniesienie do wspominanej wcześniej książki Grzebałkowskiej -- w mało przychylnej tonacji. Wiesław Banach zarzuca Grzebałkowskiej wpisywanie się w głosy tych, którzy oskarżają Zdzisława Beksińskiego o przyczynienie się do samobójczej śmierci swojego syna, Tomasza.
Mnie osobiście bardzo bolą te uproszczenia, które pojawiają się od dawna w ustach różnych komentatorów sugerujących, że winę za tragedię Tomka ponosi Zdzisław - swoją obojętnością i brakiem uczucia. Nawet pani Grzebałkowska w swojej książce użyła takiego sformułowania: "Zdzisław Beksiński nigdy nie uderzył swojego syna. Zdzisław Beksiński nigdy nie przytulił swojego syna". Nawet jeśli od strony marketingowej wydaje się to być zgrabnym zabiegiem, rzeczywiście jest czymś niesprawiedliwym i krzywdzącym. Niby prawda, a jednak fałsz. To poczucie miłości między synem i ojcem było. Zdzisław mógł w rozpaczy po śmierci syna sam się oskarżać, ale to ferowanie wyroków przez innych, jest po prostu nieprzyzwoite. [s. 96]
W moim odczuciu jest to jednak nadinterpretacja intencji autorki Portretu podwójnego. Po pierwsze użytych słów nie trzeba rozumieć dosłownie -- można je traktować jako rodzaj metafory, obrazującej niełatwe relacje Zofii i Zdzisława z ich synem. Trudno mi uwierzyć, żeby Magdalena Grzebałkowska chciała stawiać -- w sensie dosłownym -- tak jednoznaczną i łatwą do falsyfikacji tezę. Tym bardziej, że garściami czerpała z "literatury źródłowej". Po drugie zaś nie odczytuję tych słów jako próby przerzucenia na Zdzisława Beksińskiego odpowiedzialności za śmierć Tomasza Beksińskiego. Bo niby dlaczego?
Środa 23.9.1998 [wpis z pierwszego dnia po śmierci Zofii Beksińskiej - JG]
Rozmawialiśmy z Tomkiem, który tu był do godziny 2:45 i potem dopiero położyłem się, ale nie bardzo mogłem zasnąć. (...) Rozmawialiśmy o Zosi i o nas i o jego dziewczynie i problemach jakie ma ze swoim życiem uczuciowym. Chciałby ją jakoś mi zaprezentować. Szkoda, że nie otworzył się tak nigdy przy Zosi. Wygląda jednak na to, że jej śmierć nas zbliży. Bardzo bym tego pragnął. [s. 277]

Wtorek 6.10.1998
Wczoraj wieczorem nie bardzo potrafiłem się zebrać za coś konstruktywnego i zacząłem gapić się w telewizor, gdy zadzwonił Tomek i zaprosił mnie do siebie. (...) Byłem zadowolony, że mogę z kimś spędzić wieczór. Tomek zrobił się nagle bardzo opiekuńczy. Boże, co za zmiana, ale czegoś takiego spodziewałem się jeszcze, gdy Zosia żyła. Nawet jej mówiłem o tym, że w wypadku jej śmierci zapewne zbliżymy się do siebie. [s. 281]

Czwartek 22.10.1998
Tomek wyjechał do Pragi, wraca dopiero w sobotę i jakoś mi pusto bez niego. Jak widać jego obecność jest mi potrzebna, nawet jeśli tylko oglądamy jakieś durne filmy. Pozwala nie czuć tej pustki wokoło. [s. 281]
Niestety Wiesław Banach w swojej odważnej tezie pominął to, co jest napisane zaraz pod przytoczonym -- zapewne w celach chwytliwo-promocyjnych -- hasłem.
To książka o miłości - o jej poszukiwaniu i nieumiejętności wyrażenia. I o samotności - tak wielkiej, że staje się murem, przez który nikt nie może się przebić. O tym, że życie czasami przypomina śmierć, a śmierć - życie. [2]
Pominął także inne, liczne fragmenty, które "u Grzebałkowskiej" wskazują na relacje ojca i syna.
Beksiński powie po śmierci Tomasza: "Ja sobie wyobrażałem, że przebrnę przez ten okres małego dziecka, którym się będzie zajmować moja żona, a ja będę miał kumpla, z którym będziemy mieli takie stosunki równe, będziemy się interesować tym samym, będziemy dyskutować. Tak go wychowywałem, z tą myślą. Tymczasem jakby się okazało, że z tego wcale nie to wyszło. Tego nie przewidziałem, że będzie niezadowolony z istnienia, z życia". [3]
Część "dziennikowa" publikacji zawiera wpisy dokonywane przez Zdzisława Beksińskiego między 22 marca 1993 r. a 21 lutego 2005 r. (ostatni wpis jest z dnia zamordowania Zdzisława Beksińskiego). Można jedynie zakładać, że są to wszystkie rejestry z tego okresu. Beksiński dokonywał wpisów nieregularne -- po wpisach "codziennych" zdarzają się nawet kilkumiesięczne przerwy (fragment podtytułu "dzień po dniu" możemy traktować co najwyżej metaforycznie). Co do samego podtytułu -- jego dramatyzm w żaden sposób nie odzwierciedla dramatyzmu treści. Beksińskiego zajmują głównie prozaiczne, codzienne sprawy (pogoda, samopoczucie, trochę technicznych uwag dot. tworzenia obrazów). Życie dzień po dniu kończy się tak, jak każdemu (z wyjątkiem dramatycznego finału, którego nic nie zapowiadało). Tak szczerze mówiąc Zdzisław Beksiński nie miał w Dzienniku nic szczególnego do powiedzenia. Domyślam się, że swój dziennik traktował bardziej jako podręczny notatnik, niż miejsce zapisywania wiekopomnych myśli. Zresztą wspominał w dzienniku, że zdarza mu się zapomnieć o tym, co komuś obiecał lub kiedy się z kimś umówił (nagrywał też swoich telefonicznych rozmówców). Refleksja na temat sensu / celu pisania pojawia się u Beksińskiego kilka dni po samobójstwie syna.
Poniedziałek 27.12.1999
Po co to wszystko? Dla kogo właściwie piszę to wszystko? Tylko dla siebie? Przedtem pisałem z myślą, że Zosia przeczyta po mojej śmierci. Później z niewielkim cieniem nadziei, że zajrzy do tego Tomek, ale przecież ja nie zajrzałem do notatek mojej matki, a nawet nie chce mi się słuchać taśm nagranych przez Tomka. Na razie także boję się ich słuchać, ale jednocześnie nie chce mi się, bo przewiduję co tam znajdę. Komu będzie się chciało czytać jaka była na Służewiu pogoda rano w poniedziałek 27 grudnia 1999. Dla kogo robić wszystkie inne notatki. Dla kogo wreszcie malować?
Na więcej refleksji egzystencjalnych Zdzisław Beksiński pozwalał sobie w okresie po odejściu jego najbliższych -- Zofii i Tomasza. Wpisy z dnia ich śmierci, biorąc pod uwagę zażyłe stosunki w rodzinie, pozostają jednak niezwykle zdystansowane, niemalże aptekarskie.
Wtorek 22.9.1998
Gdy robiłem korektę ortograficzną powyższego tekstu, bo osiągnął już granice pojemności "Prostego Edytora" i chciałem go zamknąć, usłyszałem z mieszkania jakiś odgłos, jakby coś spadło. Myślałem, że spadła drabina, z której wczoraj korzystała Zosia. Wyszedłem pytając co się stało, ale nie było odpowiedzi, a drzwi do kuchni nie dawały się otworzyć. Wepchnąłem je siłą. Zosia leżała tam wewnątrz oparta o drzwi i była już w agonii. Miała pełne usta jedzenia, więc chyba straciła przytomność w trakcie, gdy rozpoczynała śniadanie. Próbowałem coś do niej mówić, ale nie reagowała. Wydobyłem jej jedzenie z ust, myśląc, że się nim zadławiła, bo chyba jeszcze oddychała, ale już domyśliłem się, że nastąpiło pęknięcie tętniaka i ona umiera.. Była godzina 8:15, gdy wszystko się skończyło. Przesunąłem ją po podłodze i położyłem poduszkę pod głowę. Zadzwoniłem do Kuców, Tomka i Hoserów. Dzwoniłem też do Parafii w sprawie ostatniego namaszczenia ale przeor powiedział (za pośrednictwem osoby, z którą rozmawiałem), że po śmierci go nie udzielają. Tomek przyszedł po pół godzinie. Okazało się, że odsłuchał nagranie, bo coś go tknęło. Po chwili przyjechało już pogotowie.
***
Potem zabrałem się za notowanie wszystkiego, póki jeszcze pamiętam, bo dzień ten (może to i dobrze) przeszedł mi jakoś tak bez poczucia upływającego czasu. Teraz dzwonili już Kamil i Krzysia. Dałem ogłoszenie do "Gazety Wyborczej" i ukaże się pojutrze, ale prosimy z Tomkiem o nie składanie kondolencji. Na razie tyle. Muszę się w tym wszystkim jakoś odnaleźć. [s. 276-277]
Sobota 25.12.1999 [4]
(...) O godzinie 14:40 próbowałem zadzwonić do Tomka, ale sytuacja była taka jak poprzednio: automatyczna sekretarka i wyłączona komórka. O ile postanowił się (jak zapowiadał) przez Święta wyizolować i wyleżeć, to ściszył sekretarkę i wyłączył telefon w pokoju przy tapczanie oraz komórkę. W przeciwnym wypadku i tak już nic nie pomogę. Na dworze zachmurzyło się już ostatecznie. Temperatura -1,8. Nie widać prawie żywego ducha. Grobowa cisza. Do mnie absolutnie nikt nie dzwoni. W komputerze nie ma żadnego maila. Tak jakby wszyscy wymarli. Czyżbym w końcu został absolutnie sam? Jestem bezradny. Nie umiem zabrać się do pracy. Może coś szkicować? Ręce mi drżą. Człowiek w takiej sytuacji, myśli tylko o sobie.
***
O godzinie 15 znalazłem klucz. Leżał w porcelanowej donicy w przedpokoju, w której szukałem już wczoraj, ale szukałem na wierzchu, a on przykryty był i leżał całkiem na spodzie. Poszedłem to Tomka, ale on już nie żył i był zesztywniały. [s. 311]
Po śmierci najbliższych we wpisach, w których jak dotychczas Beksiński omawia swoje codzienne sprawy ("stereotypowe czynności"), zaczynają pojawiać się wątki samotności, pustki po stracie, pytania o cel dalszego życia oraz pracy. Nie stają się one jednak w żadnym momencie decydującym wątkiem -- najczęściej stanowią coś w rodzaju uwagi na marginesie.
Poniedziałek 27.12.1999
(...) Powoli, bardzo powoli dochodzi do mej świadomości to, że jestem już całkiem sam. Tzn. wiedziałem od początku, a nawet przed śmiercią Tomka, ale teraz pojawiają się szczegóły techniczne. Np. drzwi wejściowych nie trzeba już zamykać zamkiem ABLOY, lecz zasuwą. Nikt przecież nie ma do mnie klucza (może przekazać komplet Bogdanowi?) i nikt nie będzie mógł drzwi otworzyć, gdy nagle mi się coś stanie. Upraszcza to zamykanie, ale komplikuje życie. To zaledwie jeden z elementów, które teraz zaczynają pojawiać się jak rafy podczas odpływu. [s. 312]

Niedziela 26.3.2000
Zmiana czasu spowodowała, że o godzinie 17.15 świeci jeszcze słońce ale skłania się już ku zachodowi. Na wieczór, jeszcze przedwczoraj, zapowiedział się Grzesiek. Mamy wysortować książki, które przeniesie się do Tomka, a potem do jakiejś biblioteki. Skończyłem pracę, bo kolor słońca jest jakiś taki żółtawy. Obraz idzie nie najgorzej i może uda mi się go jutro lub pojutrze skończyć. Zosia nie żyje, Tomek nie żyje, życie straciło sens, a ja maluję i oceniam czy coś idzie dobrze, czy źle. Biedna głupia małpa z jej stereotypowymi czynnościami. [s. 325]

Część wpisu na temat Portretu podwójnego autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej poświęciłem motywom łódzkim w życiu Zdzisława i Tomasza Beksińskich. Kontynuując ten wątek w kontekście książki Wiesława Banacha i Jarosława M. Skoczenia należy zauważyć, że Łódź nie zajmowała w myślach Z.Beksińskiego jakiegoś szczególnego miejsca (mimo, że od końcówki lat 70. XX wieku malarz mieszkał w stosunkowo nieodległej Warszawie). Z Łodzią silniej związany był -- bardzo często przez Beksińskiego wspominany -- Piotr Dmochowski, który -- co z kolei możemy wyczytać z książki Grzebałkowskiej -- właśnie w tym mieście w 1976 roku po raz pierwszy zetknął się z pracami Beksińskiego (na rok przed przeprowadzką Beksińskiego do stolicy).
Wałęsaliśmy się po ulicy Piotrkowskiej. Wpadliśmy do galerii miejskiej i tam natknęliśmy się na wystawę Beksińskiego. Zrobiła na nas piorunujące wrażenie. (...) Zapytaliśmy babcię, która pilnowała obrazów, kim jest ten Beksiński. Ale ona tylko umiała powiedzieć, że to jakiś architekt, który daleko mieszka. [5]
W notatce poświęconej książce Grzebałkowskiej pisałem, że prace Zdzisława Beksińskiego były wystawiane w Łodzi co najmniej dwa razy: w 1968 r. oraz w 1976 r. Jak się okazało moje "co najmniej" nie było na wyrost, gdyż motyw łódzki pojawia się w książce Beksiński - dzień po dniu kończącego się życia w kontekście wystawy, o której Magdalena Grzebałkowska nie wspomina.
Czwartek 7.9.1995
Dziś o godzinie 18, otwarcie wystawy w Łodzi. Ciekaw jestem, czy Dmochowski przyjedzie? Ma w Łodzi wielką ilość znajomych. Być może jednak, nie będzie chciał wyrzucać forsy. Chętnie bym zobaczył tą wystawę już po jej otwarciu, ale nie wiem czy będzie, gdy już naprawią wóz, szansa wyskoczenia do Łodzi. Jest to 135 km, a więc w obie strony 270. Może to zbyt wiele jak na wytrzymałość Zosi? Nie wiem też jaka będzie pogoda we wrześniu. Może przez cały czas taka jak ostatnio? [s. 205]
Środa 20.09.1995
Ukazała się dziś w "Gazecie Wyborczej" bardzo negatywna recenzja mej wystawy w Łodzi. Sygnuje ją facetka (Jarecka [6]), która już raz pisała na mój temat z okazji wystawy u Nyczka i też jej się nie podobało. (...) No cóż: człowiek wolałby być chwalony we wszystkim, jednak zarówno pochwały jak i nagany, są na tym samym poziomie. Należy sobie więc to odpuścić. Nie przeczytałem w sposób dokładny ani jednej recenzji pozytywnej i to samo stało się z recenzją negatywną. Na starość zostawia to człowieka obojętnym. Tekst przerzucam. Jedynym minusem jest myśl o tym, że przeczytają znajomi i że swoją opinię o tym, co robię, mogą (choć w części) oprzeć na tym, co przeczytali. [s. 207-208]
Jest w dzienniku Zdzisława Beksińskiego także fragment o tajemniczej studentce z Łodzi, która dzwoniła do niego po śmierci Tomasza.
Poniedziałek 27.12.1999
(...) Przed północą dzwoniła jakaś studentka z Łodzi, popłakując i smarkając oraz pytając, czy mógłbym jej listy do Tomka znaleźć u niego i jej zwrócić. Poszukam dziś, gdy pojadę z Emilem po obrazy, ale nie mam pojęcia gdzie (i czy) Tomek przetrzymywał listy. [s. 312]

Podsumowując: jeżeli chcesz poczytać o Beksińskim, możesz sięgnąć po tę książkę. Jeżeli chcesz przeczytać w swoim całym życiu tylko jedną książkę o Beksińskich -- sięgnij po Grzebałkowską.

Na koniec podrzucę fragment zapisów Beksińskiego na temat umiejscowienia jego prac w Częstochowie (dziś możemy je oglądać na wystawie stałej w Miejskiej Galerii Sztuki). To jedyny wpis, w którym Zdzisław Beksiński wspomina o tym miejscu -- a że niedawno byłem tam z M., fragment się do mnie przykleił i go tu zostawię.
Wtorek 1 lutego 2005
(...) Nawiasem: wczoraj Dmochowski napisał, że Częstochowa zaczyna się powoli wycofywać z projektu Muzeum Beksińskiego. Miasto już wycofało się z 3.000.000 na 1.000.000, a niedługo może zostać z tego kilkanaście tysięcy. W końcu muszą myśleć o przyszłych wyborach. Dmochowskiemu nie podoba się też nowy kalendarz, jednym słowem zaczynają się nieporozumienia. Obym stał od tego jak najdalej, ale tak się niestety nie da. Jestem już w to umoczony, a na końcu i tak Dmochowski obwini (przed enigmatycznie pojmowanym "światem" i władzami Częstochowy) o wszystko mnie, nawet gdy nie będzie o co obwiniać. [s.435]

Źródła:
[1] Pomimo informacji z pierwszej strony o tym, że w przypadku dzienników oraz transkrypcji nagrań zrezygnowano całkowicie z redakcji, uważny Czytelnik / Czytelniczka znajdzie co najmniej jedno miejsce, w którym zredagowano tekst. Chodzi o dopisek ze s. 344, gdzie redakcja "poprawiła" Zdzisława Beksińskiego, gdy ten pomylił Empik krakowski z Empikiem w Warszawie. Zapewne przypadkiem nie jest, że "sprostowywana" informacja dotyczy kwestii, którą Beksiński uzgadniał ze współautorem publikacji, J.M.Skoczeniem.
[2] Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków 2014 (napis na tylnej okładce).
[3] Ibidem, s. 89
[4] Śmierć Tomasza Beksińskiego datuje się na 24 grudnia 1999 r.
[5] Magdalena Grzebałkowska, op.cit., s. 255.
[6] Chodzi o krytyczkę i historyczkę sztuki Dorotę Jarecką oraz jej tekst Piekło w kolorach tęczy. z 20 września 1995 roku. Jeżeli ktoś z P.T. Czytelników / Czytelniczek ma ochotę dogrzebać się do niego -- bardzo proszę. Ja zamieszczę tutaj tylko wstęp, który łatwo wynorać z sieci: Te obrazy przyciągają i ekscytują tłumy, ale tylko pozornie są alegoriami. Na obrazach Zdzisława Beksińskiego widać szare i zielone trupy, szkielety wyjących psów, czaszki zarośnięte przegniłą skórą (...). Swoją drogą: można od razu podeprzeć się Beksińskim, który -- zgodnie ze słowami W.Banacha -- interpretacjom przez osoby trzecie (...) przysłuchiwał się trochę jak streszczeniom snów - każdy odsłania w nich własną podświadomość. [s. 21-22]


Książka:
Wiesław Banach, Jarosław Mikołaj Skoczeń: Beksiński - dzień po dniu kończącego się życia. Dzienniki/Rozmowy (wydanie I), Mavit Druk, Warszawa 2016. ISBN: 978-83-61443-15-5.

poniedziałek, 25 września 2017

Kreacje przeszłości. Szkice z antropologii historii

Są książki, które biorę do ręki chcąc skonfrontować moją dotychczasową wiedzę lub poglądy z wizją autora lub autorki (ewentualnie podciągnąć się z tematu, uzupełniając swoje "zasoby"). Są też jednak książki, przy których wolę zamilknąć, wczytując się w to, co autor chce mi powiedzieć, chłonąc je jak uczniak. W związku z tym, że ani ze mnie antropolog, ani archeolog, próba dyskusji z tekstami dra. Jacka Kowalewskiego z książki Kreacje przeszłości. Szkice z antropologii historii mogłaby się zakończyć spektakularną klęską [jaka piękna katastrofa]. Ujmując to bardziej literacko -- przy okazji parafrazując słowa Konstantego Geberta z Podręcznika dialogu, skierowane w stronę prof. Baumana [s. 94] -- wiem, że wejście w tym przypadku w publiczną polemikę z Jackiem Kowalewskim byłoby szczególnie wyrafinowaną i perwersyjną formą samobójstwa.

Za to pozwolę sobie napisać, że Kreacje przeszłości. Szkice z antropologii historii to skarbnica wiedzy, podana pięknym i starannym, naukowym językiem (ale też -- ostrzegam lojalnie -- czasami dość trudnym dla osoby nieprzyzwyczajonej do naukowego żargonu [1]). Autor czerpie przy tym garściami ze współczesnego dorobku naukowego, opierając zajmowane przez siebie stanowiska w krytycznym odniesieniu do niego. Do książki mam nadzieję jeszcze wracać (przy okazji rozważań z zakresu historii, historiografii czy antropologii), a tutaj pozostawię dla siebie -- i potomnych -- jedynie kilka ciekawszych z mojego punktu widzenia cytatów. Idąc bowiem za radą Juliana Tuwima, Jane Austen (czy komukolwiek jeszcze przypiszemy te słowa): błogosławieni ci, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają tego faktu w słowa.

Książka stanowi zbiór niezależnych tekstów, dlatego można je czytać w dowolnej kolejności -- zamieszczę je jednak w takiej chronologii, w jakiej pojawiają się w publikacji.
Przyjmując realność istnienia wybranego przedmiotu badań i wykluczając konkretne zjawiska ze sfery zainteresowań poznawczych, rzecznicy danej dyscypliny wyznaczali konstruowanej zbiorowości rodzaj Lebensweltu, którego zakres określał nie tylko dyscyplinujące warunki przynależności do wspólnoty, ale również granice wolności zeń wykluczonych. (...) Jak trafnie konstatuje ów fakt Necdet Teymur: Fight for disciplinary territories is often no less vivious than that for land. [O dyscyplinarności humanistyki, s. 43]
Pamięć kulturowa, wspomnienia, które przyczyniają się do tworzenia znaczenia i tożsamości, zawsze niosą ze sobą niebezpieczeństwo zapomnienia, pomijania milczeniem i ukrywania tego, co mogłoby postawić pod znakiem zapytania tożsamość jednostki lub grupy: najczęściej własnej winy [O społecznym zaangażowaniu historii, s. 92]

Zdecydowane publiczne zaangażowanie historiografów konieczne jest z pewnością przy zakreślaniu społecznych granic anarchizmu interpretacyjnego, bowiem - jak słusznie mówi Szahaj - "niektóre interpretacje niektórych tekstów mogą być haniebne w sensie etycznym. [O społecznym zaangażowaniu historii, s. 103-104]

Zauważmy, iż zakorzeniając codzienność w przyziemnych aspektach życia, nie podejmuje się jednak prób dookreślenia, czym mają być owe przyziemne aspekty życia. W praktyce ich samo-oczywistość staje się często zrównywana z samo-oczywistością codzienności badacza. (...) Tomasz Szarota, rezygnując ostatecznie z operacyjnego zdefiniowania pojęcia codzienności, pisał wprost: "Osobiście powątpiewam [...], by definicja >>życia codziennego<<, pasująca do wszystkich epok, cywilizacji, grup narodowych, etnicznych czy zawodowych, w ogóle była możliwa". [Codzienność - lokalność - styl życia, s. 115]

U nizinnych Indian Dakota męski charakter wymaga twardego stawiania czoła wszelkim niebezpieczeństwom i przeciwnościom losu. Kiedy chłopiec skończy pięć czy sześć lat, domownicy świadomie starają się zrobić zeń stuprocentowego mężczyznę. Jeśli zapłacze, okaże nieśmiałość, spróbuje szukać w kimś oparcia lub zechce nadal bawić się z młodszym rodzeństwem bądź z dziewczynkami, otoczenie zinterpretuje to obsesyjnie jako dowód, iż malec rozwija się w niewłaściwym kierunku. Nie zaskakuje więc u Dakotów instytucja berdache - mężczyzny, który dobrowolnie rezygnuje ze sprostania męskiej roli, przewdziewa strój kobiety i oddaje się typowo kobiecym zajęciom. [Margaret Mead; Materialne wyznaczniki płci w dyskursie archeologii, s. 162]

Jednym z argumentów przemawiających za odrzuceniem przez ikonoklastów obrazów były nadużycia w sprawowanym kulcie ikon. Przedstawiciele ówczesnego ludu oraz wywodzący się zeń członkowie wspólnot monastycznych nie byli w stanie zrozumieć subtelności rozgraniczeń teologicznych pomiędzy okazywaniem szacunku (proskýnesis) a wielbieniem (latreía) obrazów przedstawiających postać Chrystusa i świętych. Gorszącą reformatorów idolatrię ikon obrazują ludowe praktyki wyboru obrazów na rodziców chrzestnych dzieci czy posługiwania się przez kapłanów podczas sprawowania komunii drobinami farb pochodzącymi ze świętych wizerunków. (...). [Obraz w kulturze ludowej wczesnego średniowiecza, s. 225]
 
Przypisy:
[1] Nie mogę sobie odpuścić, żeby nie zamieścić tu pewnego przepięknego wyrażenia: (...) przybierając ostatecznie kształt oczywistej, stanowiącej dziś swoiste, niepoddawane dyskusji residuum sądów fundamentalnych [O początkach pieniądza, s. 174].

Książka:
Jacek Kowalewski: Kreacje przeszłości. Szkice z antropologii historii, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Polskie Towarzystwo Historyczne / Chronos Anthropos, Toruń 2012. ISBN:

niedziela, 17 września 2017

Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość

Książkę Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość dostałem od M. po jej powrocie z ośrodka  „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach - Krasnogrudzie. Choć pamięć u mnie dziurawa jak sito, jak dziś pamiętam jej powrót stamtąd i fascynację, z jaką opowiadała o tym miejscu. Miejscu, które niezmiennie udowadnia, że tworzenie wspaniałej kultury i sztuki jest możliwe wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy są gotowi to robić -- bez udawania, markowania i chodzenia na skróty (tak, szukałem Sejn i Krasnogrudy na mapie).

Od tamtego czasu jestem skrytopodglądaczem sejneńskiego Wszechświata, licząc skrycie na to, że i mi będzie dane kiedyś tam dojechać -- doświadczyć tego miejsca, poznać tych ludzi i wypić z nimi herbatę w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie - Międzynarodowym Centrum Dialogu (nie tylko z nazwy).

 

Powstanie tego miejsca wiąże się ściśle z postacią i ideami Czesława Miłosza, który -- jak czytamy we wstępie do Podręcznika:
Podczas rozmowy z młodymi artystami Pogranicza (...) wydaje się troszczyć przede wszystkim o jedno: żeby ich idea nie zmieniła się w iluzoryczną utopię i nie zanikła pod ciężarem codziennych obowiązków (...). Konsekwentnie sprowadza artystów na ziemię, do wymiaru codziennej praktyki, nie tej na pokaz, tylko tej trwałej. [s. 10]
Ideą Pogranicza jest stworzenie przestrzeni Dialogu, który z jednej strony będzie odporny na mit Arkadii (nie idealizowanie i nie usuwanie ciemnych kart historii), z drugiej zaś strony na frazesy o historii regionu jako paśmie walk, wzajemnych animozji, plemiennych kłótni [s. 11-12]. Takie podejście wymaga olbrzymiego nakładu mądrze prowadzonej pracy, przy jednoczesnej świadomości braku punktu docelowego. Chodzi o ciągłe tworzenie, wspieranie przyrostu "tkanki łącznej" (określenie Czesława Miłosza [s. 11]), która będzie stanowiła przestrzeń do spotkania dla poszczególnych ludzi (jako oddzielnych komórek).
Założenie, że zrobiono już dostatecznie wiele na płaszczyźnie dialogu, a współczesna cywilizacja przygotowuje nas do życia w pokoju, jest całkiem mylne. Musimy czym prędzej zdać sobie z tego sprawę. Mówimy o "dialogu międzykulturowym", "spotkaniu Innego" i "więziach międzygranicznych", jakby były dostępne w sklepach w promocyjnych cenach. Lecz nikt nie daje długotrwałych gwarancji na cenne idee, a ten brak gwarancji nie trapi konsumentów szybkich przyjemności i egzotycznych wrażeń. Budowanie tkanki łącznej jest zaś pracą całego życia i wymaga poświęceń. Wówczas dopiero świadomość, że tworzy się coś niesłychanie delikatnego, wzmacnia jego wartość. [s. 12]
Etosem Pogranicza nie jest burzenie granic, ale rozwijanie i odkrywanie kompetencji ich przekraczania (border-crossing). [s. 11]
Całość publikacji składa się z tekstów konferencyjnych (wygłoszonych między 2005 a 2009 rokiem) oraz komentarzy do części z nich / zapisów polemik z ich treścią. I jak to z wystąpieniami konferencyjnymi bywa -- jedne mocniejsze, drugie słabsze, zaś większość (ze zrozumiałych względów) ślizga się po powierzchni. Nie zmienia to jednak tego, że lektura ponad 500 stron Podręcznika dialogu to dobra okazja do zatrzymania się i refleksji. Szczególnie szeroko eksploatowana jest w nich metafora mostu [1], choć ze względu na występujący w zestawieniu wielogłos nie podaje się jednego, obowiązującego sposobu jej rozstrzygnięcia -- a poszczególne propozycje potrafią się wykluczać. W tym też tkwi siła i wartość publikacji.

Lata powstawania opublikowanych w książce tekstów nadają wielu tym "głosom z przeszłości" specyficzny kontekst. Szczególnie uderzyło mnie to w przypadku tekstów dotyczących sytuacji w Gruzji, które pochodzą z konferencji w Tibilisi w 2005 r. [s. 144, 310 oraz 399]. Teksty te -- co oczywiste -- nie mogły uwzględniać sytuacji, jaka zaistniała w związku z wojną w Osetii Południowej w 2008 r.
Rosyjski powinien stać się językiem urzędowym w Gruzji lub przynajmniej być obowiązkowo nauczany w szkołach. Nic dobrego nie wyszło z antygruzińskiej histerii szerzonej w Rosji ani antyrosyjskiej w Gruzji. [s. 406, [2]  ]
Gdybym miał polecić kilka tekstów (ze względu na objętość nie każdy będzie chciał przebrnąć przez całość) odsyłam do Isabelli Thomas Żyć razem oddzielnie. Mądrości "multikulturowego" Londynu (Berlin 2009) [s. 171] i jej krytycznego (a jednocześnie mądrego i dojrzałego) spojrzenia na multikulturalną politykę w Wielkiej Brytanii.
Nie wystarczy stwierdzić, że dana polityka jest dobra. Trzeba przyjrzeć się rezultatom jej stosowania. Etos multikulturalizmu w Wielkiej Brytanii przyniósł rezultaty katastrofalne, chociaż jego intencje były dobre. [s. 173]
Świetnie współgra z tym tekstem wystąpienie Evy Hoffman Kilka refleksji na temat wielokulturowego kosmopolis dzisiaj (Wrocław 2007) [s. 491].

Innym wartym polecenia tekstem, tym razem z polskiego podwórka, jest wystąpienie Leszka Koczanowicza Powstanie postpostkomunizmu (Wrocław 2007) [s. 349], analizujące okres pierwszych rządów PiS z lat 2005-2007. Z dzisiejszej perspektywy to ciekawa retrospektywa, pozwalająca popatrzeć z ponad dziesięcioletniego dystansu na politykę PiS od 16 listopada 2015 r. (choć już wiadomo, że jeśli prezydent Andrzej Duda miał jakieś uwagi do składu rządu, powiedziałby o tym Prezesowi Kaczyńskiemu). To również dobra okazja na przypomnienie nieco młodszym Czytelnikom / Czytelniczkom o roli odegranej wówczas przez Romana Giertycha -- dziś znanego (?) / cenionego (?) komentatora tzw. mediów liberalnych.
Koniecznym warunkiem (...) jest zbudowanie modelu demokracji, który nie jest demokracją liberalną. PiS przedstawił dość spójny model demokracji nieliberalnej. Jego charakterystyczną cechą jest restrykcyjność - w polityce mogą uczestniczyć tylko osoby, które podzielają pewne narodowe i religijne wartości. Nie ma oczywiście mowy o zamiarze pozbawienia praw politycznych tych, którzy nie podzielają danych wartości, ale raczej chodzi o pozbawienie ich moralnego prawa do uczestnictwa w polityce. [s. 357]
Na wyróżnienie zasługuje także tekst Moha Ennaji Wielokulturowość, edukacja i demokracja. Debaty i spory w Maroku (Berlin 2009) [s. 467], stanowiący ciekawy obraz współczesnego Maroka, dla którego to obrazu istotnym kontekstem jest używanie w Maroku języka arabskiego, francuskiego i berberyjskiego. Załącznik graficzny z Algierii, ale przypadł mi do gustu.
Znaki kierujące m.in. do biblioteki, audytorium oraz rektoratu na terenie uniwersytetu im. Moulouda Mammeri w Tizi Wuzu, Algieria (napisy w języku arabskim, berberyjskim oraz angielskim). Autor: Vermondo. CC 3.0


Gdyby ktoś z P.T. Czytelników / Czytelniczek był zainteresowany publikacją (bądź poszczególnymi tekstami) odsyłam do wersji elektronicznej.
Smacznego!

Źródła / Przypisy:
[1] M.in. dla siebie odnotowuję, żeby mieć w pamięci wymianę zdać między Cezary Wodzińskim, Krzysztofem Czyżewskim, Tadeuszem Sławkiem, Atillą Pató i Marianą Assenową ze str.433-437. Metafora ta jest mi bliska ze względu na prowadzoną w Łodzi jeszcze dwa lata temu akcję sprzątania cmentarza żydowskiego "Mosty", w którą byłem zaangażowany.
[2] Zaliko Kikodze, Nowe Granice. Rejony pogranicza Gruzji, Tbilisi 2005.

Książka:
Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość. Praca pod redakcją Krzysztofa Czyżewskiego, Joanny Kulas i Mikołaja Golubiewskiego, Sejny 2012. ISBN: 978-83-61388-06-7.

piątek, 4 sierpnia 2017

Opowieść podręcznej

Przyznam uczciwie, że po Opowieść podręcznej sięgnąłem ze względu na protesty zorganizowane z okazji wizyty [buca [1]] Donalda Trumpa w Polsce [2], które -- jak się domyślam -- mogły być pokłosiem serialu stworzonego na podstawie książki Margaret Atwood, który od niedawna emituje jedna z popularnych platform VOD. Jak już się tu kiedyś przyznawałem z beletrystyką jestem na bakier, ale ze względu na ciepłe uczucia, które żywię w kierunku filmowego gatunku Sci-Fi, antyutopie / dystopie są bliskie mojemu sercu -- tym chętniej sięgnąłem po Opowieść podręcznej. Tym bardziej, że mam ochotę na sięgnięcie po jej ekranizację filmową z 1990 r. w reżyserii Volkera Schlöndorffa (twórcy m.in. ekranizacji Blaszanego bębenka Güntera Grassa z 1979 r. czy Dyplomacji z 2014 r.).

Z uwagi na to, że nie mogłem doczekać się egzemplarza z łódzkiej biblioteki wojewódzkiej (obchodzącej w tym roku -- to tak swoją drogą -- stulecie swojej działalności), a potrzebowałem książki "na już" (wyjazd do Wrocławia), skorzystałem po raz kolejny z dobrodziejstwa karty absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego, o której pisałem na swoim drugim blogu w marcu 2015 r. Co ciekawe udało mi się tam dostać najnowsze wydanie książki z 2017 r., wydane na fali serialu -- z serialową okładką, którą widzicie na samej górze wpisu (z charakterystycznym, niebieskim znacznikiem bibliotecznym).

Ktoś mi kiedyś mówił, że nie lubi(ł) serialowych okładek książek -- niestety nie pamiętam już kto. Próbuję też odgrzebać w pamięci powody, dla których tak się działo -- pamięć niestety znów zawodzi. O ile pamiętam (choć pewności mieć nie mogę) chodziło o wprowadzanie czytelnika w błąd (lub w tzw. mylne przekonanie) co do tego, że dana książka jest pochodną filmu lub serialu, że to z filmem lub serialem jest związane jej istnienie. Symbolicznie (w warstwie wizualnej) odbiera się jej wtedy wartość jako dzieła samego w sobie, w imię sprawniejszego działania maszynki promocyjno-marketingowej.

Nie jestem przesadnie serialowy (dlatego też nie wiem, co w serialu zostało zawarte z książki), ale postaram się nie psuć opisem nikomu zanadto zabawy. Jeżeli mimo wszystko się lękasz o to, że dowiesz się za dużo, przeskocz proszę niżej do części {KONIEC OPISU}.

Dystopijna powieść Margaret Atwood rozgrywa się na terenie Gileadu [3], którego nazwa (odczytywana jako kopiec świadectwa) nie bez przyczyny nawiązuje do starotestamentalnej krainy w Zajordaniu, pomiędzy rzekami Arnon i Jarmuk, na południe od Baszanu. Obszar ten -- przed objęciem władzy przez nowy reżim -- był Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Jednocześnie w tle akcji toczy się bliżej niezidentyfikowany konflikt zbrojny -- być może toczącej się wciąż wojny domowej z przeciwnikami reżimu, ale niekoniecznie.
Od kiedy Ameryka Środkowa dostała się w ręce Libertheos [4], rzadko kiedy [pomarańcze -- JG] bywają w sprzedaży: czasem są, a czasem ich nie ma. Z powodu wojny zdarzają się kłopoty z dostawami pomarańczy z Kalifornii, a i na Florydzie nie można polegać, kiedy drogi są zablokowane albo szyny kolejowe wysadzone w powietrze [s. 36]
Motyw ten jako żywo przywołał mi na myśl Rok 1984 George'a Orwella, z oczywistymi zastrzeżeniami: w uniwersum Opowieści podręcznej nadal istnieją państwa, jakie znamy (pojawia się m.in. motyw turystów z Japonii [s. 39]), wojna ma najpewniej charakter wojny religijnej -- jednak tak jak u Orwella jednym z głównych przyczyn jej prowadzenia jest utrzymywanie reżimu wojskowego w państwie.

W państwie totalitarnym, swoimi prawami przypominającym teokrację, każdego człowieka określa jego funkcja społeczna mu przypisana. Ścisłą kontrolę społeczną umożliwiają obowiązkowe stroje, charakterystyczne dla każdej z grup.
(...) kiedy tak [strażnicy -- JG] sterczą godzinami przy tej zaporze, przez którą przepuszczają tylko Komendantów Wiernych w ich długich, czarnych, mruczących limuzynach, ich niebieskie Żony, na biało zawoalowane córki, pilnie uczęszczające na uroczystości Wybawienia czy Modliwile, przysadziste zielone Marty, chodzące pieszo czerwone Podręczne, a od czasu do czasu jakiś porodomobil czy czarną furgonetkę z białym uskrzydlonym okiem na boku. [s. 32]
Źródło: https://www.autostraddle.com

Zniewolenie przez system zostało oparte na przewrotnym odczytaniu heglowskiej koncepcji wolności negatywnej i wolności pozytywnej ("wolności od czegoś" i "wolności do czegoś"). Zgodnie wypaczonym rozumieniem myśli Hegla, zniewolenie przez system ukazano kobietom w kontekście fałszywej alternatywy -- uzyskania wolności od zagrożeń, które czyhały na nie w poprzedniej rzeczywistości (czasach anarchii) kosztem wolności osobistej.
Pamiętam obowiązujące w tamtym czasie reguły, wprawdzie niepisane, ale reguły, które każda kobieta znała na pamięć: nigdy nie otwieraj drzwi obcemu. nawet jeśli twierdzi, że to policja. Niech ci wsunie pod drzwi dowód tożsamości. Nigdy nie zatrzymuj się na drodze, żeby udzielić pomocy kierowcy, który jakoby jest w kłopocie. Patrzeć przed siebie i iść dalej. Jeżeli ktoś zagwiżdże, nie odwracaj się. Nigdy nie chodź do pralni sama wieczorem. (...) Teraz chodzimy tą samą ulicą, czerwonymi parami, żaden mężczyzna nie wykrzykuje za nami świństw, nie zaczepia nas, nie dotyka. Nikt nie gwiżdże. Jest więcej niż jeden rodzaj wolności, powiedziała ciotka Lidia. Wolność czegoś i wolność od czegoś. W czasach anarchii panowała wolność czegoś. Teraz zostałyście obdarzone wolnością od czegoś. Chciałabym, żebyście to doceniły. [s. 35-36]
Centralnym motywem, wokół którego ogniskują się najważniejsze sprawy gileadzkiego społeczeństwa, jest seksualność, która szczególnego wymiaru nabiera w kontekście prokreacji. Ważnym punktem odniesienia jest fakt występowania problemów z posiadaniem potomstwa przez sferę rządzącą. Dzięki tak ustanowionym wartościom, w połączeniu z reżimem państwa totalitarnego, życie kobiet zostało podporządkowane kwestii rodzenia dzieci. Głównym zadaniem Podręcznych jest odbywanie stosunku seksualnego z Komendantem -- w ramach obrzędu Ceremonii -- w którym uczestniczy także Żona Komendanta (siedząca przy wezgłowiu łóżka i trzymająca między nogami głowę Podręcznej, którą w tym momencie zapładnia jej mąż). Dla Podręcznej -- ale także dla Żony, w imieniu której Podręczna ma urodzić dziecko -- zajście w ciążę oznacza awans społeczny, zaś w sytuacji, w której mimo kolejnych prób Podręczna w ciążę nie zajdzie, czeka ją zesłanie do Kolonii (miejsca ciężkiej, fizycznej pracy -- niejednokrotnie w warunkach bezpośrednio zagrażających życiu).

Gileadzkie społeczeństwo pełną odpowiedzialnością za podtrzymanie wzrostu demograficznego obarczyło kobiety. Główne konsekwencje ponoszą Podręczne, jednak z powieści dowiemy się także o wadze narodzin potomka dla Żon, a nawet dla Mart (pełniących funkcje służących / kucharek w domach Komendantów). Ciała kobiet (Podręcznych) stały się inkubatorami gileadzkiego społeczeństwa, zajście w ciążę -- esencją kobiecości. Co najmniej część kobiet -- w tym narratorka -- przyjęła te oczekiwania jako swoje, zgadzając się w imię przyrostu naturalnego na zapłodnienie przez Komendanta w ramach Ceremonii, oczekując na nią jak "tuczone prosię".
- Większość z tych facetów już nie może - mówi. - Albo jest bezpłodna. Zatkało mnie. Użył zakazanego słowa: b e z p ł o d n y. Już teraz nie istnieje nic takiego jak bezpłodny mężczyzna, w każdym razie oficjalnie. Płodne lub bezpłodne mogą być tylko kobiety, tak stanowią przepisy. [s. 75]
Zapadam się w swoje ciało jak w grzęzawisko, jak w moczary, gdzie tylko ja potrafię wyczuć stały grunt pod nogami. (...) Jestem jak ziemia, do której przykładam ucho, nasłuchując odgłosów przyszłości. (...) Co miesiąc z lękiem wyczekuję krwi, ponieważ jej pojawienie się oznacza porażkę. Znów zawiodłam oczekiwania innych, które stały się moimi oczekiwaniami. [s. 90]
Czekam, umyta, uczesana, nakarmiona, jak tuczone prosię. [s. 85]
Przy czym w oficjalnym dyskursie Podręczne służyły jedynie do rodzenia -- nie było mowy o pełnieniu przez nie roli gejsz czy kochanek [s. 164-165].

System Gileadu swoimi opresjami dotyka wszystkich [5], którzy stoją na przeszkodzie w realizacji jego idei, wymierzając "sprawiedliwość" na publicznych uroczystościach, nazywanych Uroczystościami Wybawienia (organizowanymi głównie z udziałem mężczyzn -- w roli ofiar i widzów [s. 45], ale wyjątkowo organizowanymi także w takiej samej konfiguracji z udziałem kobiet [s. 321 i nast.]). Karane są nie tylko bieżące występki, ale także wcześniejsze przewiny -- w ramach toczących się działań wojennych.
Mężczyźni mają na sobie białe fartuchy, jak te, które noszą lekarze i pracownicy naukowi. (...) Każdy ma zawieszoną na szyi tabliczkę informującą, za co został stracony: rysunek przedstawiający ludzki płód. A więc byli lekarzami, dawniej, kiedy takie rzeczy były legalne. Nazywano ich producentami aniołków. Zostali zdemaskowani teraz przy okazji badania dokumentów szpitalnych albo raczej - skoro większość szpitali widząc, co się święci, poniszczyła swoje dokumenty - przez donosicieli: byłe pielęgniarki czy pary pielęgniarek, jako że świadectwo pojedynczej kobiety przestało być wiarygodne; przez innych lekarzy lub wreszcie przez kogoś oskarżonego, kto mszcząc się na wrogu albo po prostu odgrywając się na innych, rozpaczliwie próbował ratować własną skórę. Chociaż donosicieli nie zawsze ułaskawiano. Ci mężczyźni - tłumaczą nam - są jak zbrodniarze wojenni. To żadna wymówka, że kiedy się dopuszczali tych czynów, takie praktyki były legalne: ich zbrodnie nie ulegają przedawnieniu. Popełnili okrucieństwa i dlatego muszą posłużyć za przykład dla innych. Chociaż właściwie to nie jest potrzebne. Żadna kobieta przy zdrowych zmysłach nie przerwie w dzisiejszych czasach ciąży, jeśli już zdoła w nią zajść.  [s. 45]
Oczywiście wieszano też innych -- księży (w ramach walk religijnych) czy homoseksualistów (za "Zdradę Rodzaju") [s. 55]. 

Co ciekawe -- lub istotne -- do stworzenia tego systemu walnie przyczyniły się same kobiety. I nie chodzi mi np. o funkcyjne Ciotki, tresujące Podręczne w Czerwonym Centrum czy o Żony Komendantów. Mam przy tym wrażenie, że jest to kwestia nieczęsto podnoszona przy okazji (polskiej?) rozmowy na temat Opowieści podręcznej. Nie jest to wątek jakoś szczególnie eksploatowany, jednak we wspomnieniach Fredy (Podręcznej, narratorki) pojawia się taki motyw.
Albo gdzieś w parku z matką. Ile mogłam mieć wtedy lat? Było zimno, nasze oddechy tworzyły przed nami białe obłoki (...). Pod palcami w kieszeni okruszyny chleba. No właśnie: powiedziała, że idziemy karmić kaczki. Ale tak naprawdę, to przyszła dlatego, że pewne kobiety paliły tu książki. Chciała się zobaczyć ze swoimi przyjaciółkami (...). Wśród tych kobiet znajdowali się też i mężczyźni, a te książki to były czasopisma. Musieli lać benzynę, bo płomienie strzelały wysoko, a potem wrzucali do ognia pisma ze skrzynek, nie za wiele naraz. Niektórzy śpiewali; zbierali się gapie. Na twarzach tych ludzi malowało się szczęście, niemal ekstaza. Ogień ma to w sobie. Nawet twarz mojej matki, zwykle blada i mizerna, zaróżowiła się, radosna jak kartka świąteczna. (...) Kobieta wręczyła mi jedno z pism. Na okładce była ładna dziewczyna, która nie miała na sobie nic i zwisała z sufitu na łańcuchu owiniętym wokół przegubów rąk. Popatrzyłam na to z zainteresowaniem. Nie przestraszyłam się. Myślałam, że ona tak się huśta na tym łańcuchu jak Tarzan na linach w telewizji. - Nie pozwól jej tego oglądać - powiedziała moja matka. - No, rzucaj, prędko. Wrzuciłam pismo do ognia. [s. 50-51]
Motyw niszczenia dzieł zakazanych jest dość popularnym motywem w historii ludzkości (kojarzonym dziś głównie z kościelnym indeksem ksiąg zakazanych, ale też z działaniami nazistów z 1933 r.). Zawsze jednak przy takich okazjach lubię wracać pamięcią do jednej z -- moim zdaniem -- najważniejszych, współczesnych myśli społeczno-politycznych, wygłoszonej przez niemieckiego literata, Heinricha Heinego po wydarzeniach w Wartburgu w 1817 r.
Gdzie się pali książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi.
[Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende Menschen]
Jest to dla mnie ciekawe zagadnienie, wokół którego można zbudować interesującą narrację na temat książki M.Atwood.

Jak zaś do tego wszystkiego doszło? Cóż -- w 1985 r., kiedy książka Margaret Atwood była wydawana po raz pierwszy, zagrożenie terrorystyczne było od dawna jak najbardziej dostrzegalne (nie tylko ze względu na terroryzm związany z radykalnymi ruchami islamistycznymi, który na większą skalę w USA zaczął występować -- o ile się nie mylę -- dopiero kilka lat później; por. zamach na World Trade Center w 1993). Jednak ten fragment brzmi wyjątkowo złowieszczo teraz, 32 lata po premierze książki.
Po katastrofie zastrzelili prezydenta, z automatu skosili cały Kongres i wojsko ogłosiło stan wyjątkowy. A potem zwalili to na ekstremistów islamskich. (...) A doszło do tego, kiedy zawiesili konstytucję. Powiedzieli, że to czasowe. Nawet nie było żadnych demonstracji. Ludzie siedzieli po domach i gapili się w telewizory, czekali na jakieś wskazówki. Nie było nawet żadnego konkretnego wroga, przeciw któremu można by się obrócić (...) Tygodniami trwał taki stan zawieszenia, chociaż wiele się w tym czasie działo. Zaczęto cenzurować prasę, a niektóre gazety w ogóle zlikwidowano - jakoby ze względu na bezpieczeństwo. Pojawiły się na ulicach zapory, wprowadzono karty identyfikacyjne. Wszyscy to popierali, no bo ostrożności nigdy za wiele.. Mówili też, że będą nowe wybory, ale że to musi potrwać, bo trzeba je przygotować. A na razie mamy się zachowywać normalnie. [s. 208-209]

{KONIEC OPISU}


Nie jestem tłumaczem, nie czytałem również oryginału (brzmi prawie jak "nie znam się, ale się wypowiem") -- mimo to chciałbym wtrącić na koniec jedną rzecz, która mocno raziła mnie podczas lektury wydania Opowieści podręcznej z 2017 r. Chodzi o dziwne (niezrozumiałe) spolszczenie imion niektórych bohaterów. Nick pozostał w polskim wydaniu Nickiem (a nie Mikołajem [6]), imię Moira nie ma też prawdopodobnie żadnego dobrego odpowiednika; Fred (występujący głównie jako Komendant) pozostał Fredem (a nie spolszczonym Frederykiem czy Alfredem). Jednak już Luke stał się "Łukaszem", zaś spora część Ciotek (których imiona -- w oryginale -- miały pochodzić od nazw produktów z okresu tuż przedgileadzkiego: serii kosmetyków, kremów do ciast, mrożonych deserów czy leków [por. s. 362]) "dostała" od tłumaczki lub wydawcy polskie imiona: Lidia, Janina, Helena czy Elżbieta [por. s. 88-89]. W tym miejscu tłumaczenie książki całkowicie rozeszło się z jej oryginalną koncepcją.

Ciekawym zabiegiem językowym w oryginalnej wersji językowej powieści (The Handmaid's Tale) było nadanie głównym bohaterkom imion Offred (w polskim wydaniu: Freda) oraz Ofglen (odpowiednio: Glena). Oryginalne imiona, wykorzystując właściwości leksykalne języka angielskiego, w ciekawy sposób pokazywały zależność tych postaci od ich "właścicieli" (Offreda: osoba należąca do Freda -- "of Fred" oraz "Ofglen", czyli osoba należąca do Glena -- "of Glen"). W polskiej wersji językowej nie jest to już tak bardzo widoczne przez to, że żeńskie imiona najczęściej kończy samogłoska "-a" (oczywiście nie jest to aż tak rażące jak "Łukasz" czy "Ciotka Elżbieta"). Na całe szczęście nikt nie próbował tłumaczyć na siłę imienia Sereny Joy.

[dopisek z 11 sierpnia 2017 r.]

Niedawno sprawdziłem obsadę serialowej ekranizacji Opowieści podręcznej i okazało się, że aktorki grające Fredę (Elisabeth Moss) oraz Serenę Joy (Yvonne Strahovski) są równolatkami -- obie to rocznik 1982. OK, Elisabeth Moss jest młodsza od Yvonne Strahovski o 6 dni. Z perspektywy powieści jest to zupełnie bez sensu, ale seriale rządzą się swoimi prawami.

[dopisek z 25 sierpnia 2017 r.]

Jeden z ciekawszych (polskojęzycznych) komentarzy do Opowieści podręcznej, z tych znalezionych w przepaściach YouTube'a (od Book Z Tobą). Jeżeli ktoś chce posłuchać czegoś więcej na temat powieści, to mogę polecić.


Źródła:
[1] Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Niestety -- ze względu na jego zachowanie -- darzę tego faceta prawdziwą i szczerą antypatią. Uznajmy, że w ramach traktowania ulgowego użyte w tekście słowo "buc" będziemy rozumieli w kontekście ogólnym, nie jako krakowski regionalizm (choć i tak myślę, że mu się należy).
[2] Paulina Domagalska: Donald Trump w Polsce: podręczne przeciw prezydentowi seksiście. Od sufrażystek po Riot Grrrl, czyli jak Amerykanki walczyły na ulicach o swoje prawa, wyborcza.pl, 5 lipca 2017. [dostęp: 03.08.2017]
[3] Jeżeli chodzi o dokładną lokalizację, to być może jest to Cambridge w stanie Massachusetts. Miasto jest ważnym ośrodkiem akademickim (Uniwersytet Harvarda i Massachusetts Institute of Technology mówią same za siebie), zaś część istotnych dla fabuły wydarzeń odbywa się na terenie dawnego (nienazwanego) uniwersytetu. Poza tym -- co jest zdecydowanie istotniejsze -- w książce jest fragment, w którym bohaterka mówi o swojej matce, że ta mieszkała po drugiej stronie rzeki w Bostonie [s. 213]
[4] Jeżeli chodzi o "Libertheos": znalazłem ciekawą informację wyjaśniającą ten trudny do odczytania z perspektywy polskiego czytelnika motyw
The Libertheos - Liberation Theology was an influential movement within the Roman Catholic Church in the 1980s and subsequently. It was criticised by more conservative elements within the Church for, essentially, ‘baptising’ Marxist ideology, in calling for political liberation for oppressed peoples and taking up the priority of an ‘option for the poor’.
Przeczytaj więcej na: The Handmaid's Tale by Margaret Atwood, Tower Notes. Literature Notes on a Higher Level [dostęp: 03.08.2017]. Ta strona to prawdziwa kopalnia wiedzy na temat Opowieści podręcznej.
[5] W uniwersum Gileadu karani są co prawda wszyscy, jednak kobiety od samego początku kształtowania się systemu zostały pozbawione podstawowych praw (bez względu na ich nastawienie wobec nowych idei).
- Czy próbowałaś dziś coś kupić na swoją kompukartę?
- Tak - odparłam i opowiedziałam jej również o tym.
- Zamrozili je. Moją też. I organizacyjną. Wszystkie rachunki oznaczone literą K, a nie M. (...) Jesteśmy odcięte.
- Ale ja mam na koncie ponad dwa tysiące dolarów - powiedziałam, jakby liczył się tylko mój rachunek.
- Kobietom nie wolno nic posiadać - odparła. - Nowe zarządzenie. Oglądałaś dzisiaj telewizję?
- Nie.
[6] Swoją drogą zamiana imienia "Nick" na "Mikołaj" byłaby dość zabawna ze względu na silne w polskiej kulturze konotacje bożonarodzeniowe. W kulturze anglosaskiej -- w tym kontekście -- funkcjonuje postać najczęściej określana jako Santa Claus (rzadziej zaś nazywana Saint Nicholas, Saint Nick, Kris Kringle czy Father Christmas).

Książka:
Margaret Atwood: Opowieść podręcznej (ang. The Handmaid's Tale), z angielskiego przełożyła Zofia Uhrynowska-Hanysz, wydawnictwo Wielka Litera, Warszawa 2017. ISBN: 978-83-8032-171-7.