sobota, 17 sierpnia 2013

Podłe ciała

Swego czasu M.Sz. przyniosła do miejsca naszego całotygodniowego bytowania i ćwiczenia tężyzny umysłowej, cierpliwości do tego łez padołu i kilku innych rzeczy, dwie książki. Jedną z ich były Podłe ciała francuskiego filozofa i historyka, Grégoire'a Chamayou'a. Kiedy jakiś czas później dała znać, że dobrzy ludzie ze słowo / obraz terytoria mają fantastyczną promocję (wszystkie książki za pół ceny) bez zastanowienia zamówiłem dwie pozycje: Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu (dla M.) oraz właśnie Podłe ciała (dla siebie).

Praca Grégoire'a Chamayou'a to rozważania o niemal odwiecznej potrzebie badań i eskperymentów, które prowadziły do pośredniego lub bezpośredniego zwiększania stanu wiedzy na temat biologicznych aspektów naszego funkcjonowania -- ale także rozważania o "władzy", która pozwalała te eksperymenty przeprowadzać. Władzy rozumianej zarówno jako bezpośrednia zwierzchność, jak i wyższość jednych ludzi nad innymi z racji pochodzenia, majątku, wzajemnych relacji, w końcu też ubezwłasnowolnienia bądź rasy. Autor w genialny sposób przeprowadza czytelnika przez XVIII i XIX-wieczne idee, będące swego rodzaju pochodnymi koncepcji experimentum in corpore vili, czyli eksperymentowania na tytułowym "podłym ciele". Podłymi ciałami stawali się pojedynczy ludzie, grupy społeczne, ludzie zniewoleni (więźniowie, galernicy) oraz całe rasy.

Książka ta to potężna dawka wiedzy o dochodzeniu do współczesnej etyki i deontologii medycznej, dotyczącej prowadzenia badań i doświadczeń. Zasad, które w czasach nam współczesnych były łamane przez przeprowadzających pseudonaukowe badania nazistowskich lekarzy.


Być może zainteresuje Cię również:

Książka:
Grégoire Chamayou, Podłe ciała, wydawnictwo słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2012 (seria: "Przygody ciała"), ISBN 978-83-7453-077-4.